НАПРУЖЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ІМУНІТЕТУ ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЦЕСТОДОЗІВ ОВЕЦЬ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
Bìol. Tvarin, 2017, Volume 19, Issue 1, pp. 37–43

НАПРУЖЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ІМУНІТЕТУ ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЦЕСТОДОЗІВ ОВЕЦЬ

В.Ф.Галат1, В.А.Чорний2

chernyvitaly@ukr.net

1Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна

2Одеський державний аграрний університет,
вул.
Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65012, Україна

Проведеним експериментом визначені зміни у загальних показниках клітинного та гуморального імунітетів при комплексному лікуванні цестодозів овець цигайської породи. Показники визначали за загальноприйнятими методиками до проведення експерименту, на 5- та 9-ту доби. Як комплексні лікарські засоби застосовували бровадазол 5 % та гамавіт урекомендованих виробниками дозах.

До початку проведення експерименту у тварин дослідних груп кількість лейкоцитів була вірогідно збільшена порівняно зцим показником у тварин контрольної групи. Інші показники крові тварин дослідних груп клітинного та гуморального імунітетів також були характерними для стану напруженості імунної системи. Кількість циркулюючих імунних комплексів в окремих дослідних тварин була зменшена, що вказує на утворення імунних комплексів і є характерним для утворення комплексів антиген-антитіло.

На 5-ту добу співвідношення більшості показників залишалось без змін, але незначне збільшення рівня лейкоцитів збігалось зі строками вивільнення стробіл цестод, що може бути характерним для нормалізації запальних явищ у місці фіксації та зниження вмісту екзотоксинів. На 9-ту добу основна кількість показників імунної відповіді наблизилась до норми. Нормалізація функціональної активності СД 8 вказує на зниження концентрації метаболітів збудників при дестробіляції цестод. Попри позитивну динаміку, вони так і не досягли рівня тварин контрольної групи, що може бути пов’язано зі змінами реактивності організму внаслідок подразнення органів кровотворення екзо- та ендотоксинами статевозрілих збудників і розвитком вторинних загальнопатологічних процесів, які проявляються через активацію первинних крізь нейрогуморальні шляхи та імунну систему.

Ключові слова: АНОПЛОЦЕФАЛЯТОЗИ, МОНІЄЗІОЗ, ТІЗАНІЄЗІОЗ, КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ, КЛІТИННИЙ, ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ, БРОВАДАЗОЛ, ГАМАВІТ, ІМУНОГЛОБУЛІНИ

1. Abdullaev D. A. Efficiency of antigelmint preparations of Moniezia infection of sheep. Materials of international scientific and practical conference “Actual problems of infection diseases of young animals and other age groups of agricultural animals, fish and bees” dedicated to the 50th anniversary of the founding of the laboratory of leykozoology, laboratory ichthyopathology in div. protection of useful entomofauna, 26–27 April 2011, All-Russian scientific-research university of experimental veterinary medicine named after I. R. Kovalenko, 2011, 322 p. (in Russian)
2. Dauhalyeva E. Kh., Kurochkyna K. H., Arynkyn A. V. Features of immunity of animals at helmintosis. The Veterinary, 1996, no. 7, pp. 37–38. (In Russian).
3. Mazur O. E., Dukhanyn Y. A., Antukhaev Y. K., Shabaev V. A. Associative invasions of young fine-wool sheep. Higher agricultural education, agricultural science and technology — the development of agro-industrial complex of the Baikal region: Materials of international scientific and practical conference dedicated to the 70th anniversary of the Academy of Ulan-Ude, BSHSKHA, 2002, pp. 25–26. (in Russian)
4. Myronenko V. M., Kyryshchenko V. H. Formation of parasitocenosis digestive system of cattle herders in the Minsk region. Belarus teaching of the west. institution of education “Vitebsk order «Badge of Honor»” econ. academia of veterinary medicine, 2010, vol. 46, part 1, pp. 127–129. (in Russian)
5. Tangirov K. A. Peculiarities of infection of sheep monieziasis in ontogeny. The Dagestan state agricultural academy. Makhachkala; Ataev, A. M. Journal of veterinary medicine, 2010, no. 4, pp. 60–62. (in Russian)
6. Vlizlo V. V., Fedoruk R. S., Ratych I. B. Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary. Reference book. Ed. by V. V. Vlizlo. Lviv, Spolom, 2012, 764 p. (in Ukrainian)
7. Yatusevych A. Y., Kyryshchenko V. H., Myronenko V. M., Sandul A. V., Subbotyna Y. A. Influence of moniezias in the associative infection on the intestinal microflora of sheep interactions between Moniezia and StrongyloidesEimeria in the normal flora of the intestine in sheep. Researchers notes of Vitebsk order of the badge of honor Academy of veterinary medicine, 2009, vol. 45 no. 2, part 1, pp. 146–148. (in Ukrainian)

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search