ОЦІНКА ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ І КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Bìol. Tvarin, 2017, Volume 19, Issue 1, pp. 44–53                    http://dx.doi.org/10.15407/animbiol19.01.044

ОЦІНКА ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ І КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД

В.О.Даншин1, С.Ю.Рубан2, В.Ю.Афанасенко3

itanimalnaan@gmail.com

1Інститут тваринництва НААН,
смт. Кулиничі, Харківський р-н., Харківська обл., 62404, Україна

2Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН,
вул.Погребняка, 1, с.Чубинське, Бориспільський р-н, Київська обл., 08321,Україна

3Національний Універсітет біоресурсів і природокористування України,
вул.Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна

Стаття присвячена питанням оцінки племінної цінності бугаїв-плідників і корів в сучасному молочному скотарстві. Розроблено найбільш прийнятну для умов України модель оцінки бугаїв-плідників молочного і комбінованого напрямів продуктивності методом BLUP Animal Model. Проведено оцінку селекційно-генетичних параметрів, значення яких свідчать про можливість ведення успішної селекційної роботи як за показниками молочної продуктивності, так і за показниками відтворення і продуктивного довголіття. Значення генетичних кореляцій між економічно важливими ознаками вказують про необхідність включення показників відтворення та продуктивного довголіття в селекційний індекс, за яким проводять добір бугаїв-плідників.

Отримані генетичні тренди свідчать про те, що з 2007 р. спостерігається тенденція підвищення генетичного потенціалу за молочною продуктивністю української чорно-рябої молочної, червоної та деякою мірою голштинської порід, тоді як в українській червоно-рябій молочній породі простежується зворотня тенденція. Водночас в українській чорно-рябій молочній породі у цей період спостерігається стійке генетично обумовлене зниження рівня відтворення, тоді як в голштинській та українській червоній породах цей показник залишається на приблизно одному й тому самому рівні, а в українській червоно-рябій молочній породі спостерігається певне генетично обумовлене зниження рівня міжотельного періоду. Що стосується показника продуктивного довголіття, то, починаючи з 2004 р., по голштинській, а з 2007 р. — по українській червоно-рябій та червоній молочних породах простежується позитивна тенденція збільшення цього показника, тоді як для української чорно-рябої молочної породи після підвищення продуктивного довголіття до періоду 2006–2009 рр. відбулося зниження цієї ознаки.

Ключові слова: МОЛОЧНА ХУДОБА, ПЛЕМІННА ЦІННІСТЬ, BLUP, «МОДЕЛЬ ТВАРИНИ», ГЕНЕТИЧНИЙ ТРЕНД

1. McDanielB.T. Selection: concepts. In: Encyclopedia of dairy sciences. 2nd edition. Elsevier Ltd., 2011, pp. 646678.

2.Henderson C. R. Sire evaluation method which accounts for unknown genetic and environmental trends, herd differences, seasons, age effects, and differential culling. Proc. National Tech. Syrup. on Estimating Breeding Values of Dairy Sires and Cows, Washington, DC, 1966, 12 p.

3. EverettR.W. and Keown J. F. Mixed model sire evaluation with dairy cattle — experience and genetic gain. J. Anim. Sci., 1984, vol. 59, pp. 529–541.

4.HendersonC.R. Sire evaluation and genetic trends. Proc. of the Anim. Breeding and Genetics Symp. in Honor of Dr. J.L.Lush, A.S.A.S. and A.D.S.A., Champaign, IL1973, pp.10–41.

5.HendersonC.R. General flexibility of linear model techniques for sire evaluation. J. Dairy Sci., 1974, vol. 57, pp. 963–972.

6.HendersonC.R. Rapid method for computing the inverse of a relationship matrix. J. Dairy Sci., 1975, vol. 58, pp. 1727–1730.

7.HendersonC.R. A simple method for computing the inverse of a numerator relationship matrix used in prediction of breeding values. Biometrics, 1976, vol. 32, pp. 69–83.

8. Danshin V. A. Evaluation of genetic value of animals. Kyiv, Agrarna Nauka, 2008, 179 p. (in Russian)

9. Ruban S., Danshin V., Fedota O. World experience and perspectives of genomic selection in dairy cattle. The Animal Biology, 2016, vol.18, no.1, pp. 117–125. (in Ukrainian)

10. Ducrocq V., Wiggans G. Genetic improvement in dairy cattle. In: The genetics of cattle. 2nd ed. Ed. by D. J. Garrick, A. Ruvinsky. CABI International, 2015, pp.371396.

11. VanRaden P. M. Efficient methods to compute genomic predictions. J. Dairy Sci., 2008, vol.91, pp.4414–4423.

12. Legarra A., Christensen O. F., Aguilar I., Misztal I. Single Step, a general approach for genomic selection. Livest. Sci., 2014, vol. 166, pp. 5465.

13. Garrick D. J., Fernando R. Genomic prediction and genome-wide association studies in beef and dairy cattle. In: The genetics of cattle. 2nd ed. Ed. by D.J.Garrick, A.Ruvinsky. CABI International, 2015, pp. 474501.

14. VanRaden P. M., Wiggans G. R. Derivation, calculation, and use of national Animal Model Information. J. Dairy Sci., 1991, vol. 74, pp. 2737–2746.

15. Description of national genetic evaluation systems, United States of America. Production (milk, fat, protein). Interbull Code of Practice. Status as of., 2014-09-02, 5 p.

16. https://www.cdcb.us/eval/summary/trend.cfm

17.Wiggans G. R. Overview of the Dairy Genetic Evaluation System. Croatian Holstein Breeders Federation, 2009, 33 p.

18. Misztal I., Tsuruta Sh., Laurenco D., Aguilar I., Legarra A., Vitezica Z. Manual for BLUPF90 family of programs. University of Georgia, Athens, USA, 2015, 125 p.

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search