БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СТРЕСУ ЗА УМОВ УРАЖЕННЯ ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП НАТРІЮ НІТРИТОМ НА ТЛІ ТЮТЮНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Bìol. Tvarin, 2017, Volume 19, Issue 1, pp. 65–72                    http://dx.doi.org/10.15407/animbiol19.01.065

БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СТРЕСУ ЗА УМОВ УРАЖЕННЯ ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП НАТРІЮ НІТРИТОМ НА ТЛІ ТЮТЮНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

П. Г. Лихацький, Л. С. Фіра, Л. Є. Грицишин

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»,
майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

У статті наведені результати дослідження окиснювальних процесів в організмі щурів різних вікових груп після ураження їх натрію нітритом на тлі 45-денної інтоксикації тютюновим димом.

Модель залежності від хронічної дії тютюнового диму створювали за допомогою герметичної камери об’ємом 30літрів, що дозволило обкурювати тварин увільній поведінці.

Щури були розділені на три групи: статевонезрілі, статевозрілі та старечі. Укожній зцих груп був інтактний контроль. Для дослідження брали кров, сироватку крові, печінку, легені, нирки та міокард тварин. Визначали вміст активних форм кисню (АФК) унейтрофілах, вміст ТБК-активних продуктів (ТБК-АП) увсіх досліджуваних органах та вміст метгемоглобіну (MetHb) укрові.

Проведені дослідження показали, що одночасне потрапляння до організму вищевказаних токсикантів викликає статистично значуще збільшення вмісту активних форм кисню (P≤0,05) унейтрофілах крові тварин усіх вікових категорій. На тлі підвищеного вмісту АФК відзначалась активація процесів ліпопероксидації, на що вказує збільшений вміст ТБК-активних продуктів у всіх органах щурів після ураження. Найбільш виражена активація процесів ПОЛ встановлена уміокарді статевонезрілих щурів. Водночас відзначено активацію процесу метгемоглобіноутворення ворганізмі тварин за інтоксикації.

Отримані дані дають підставу вважати, що найчутливішими до одночасної дії нітриту натрію та тютюнового диму є статевонезрілі щури.

Ключові слова: БІОХІМІЯ, ТЮТЮНОВИЙ ДИМ, НІТРИТ НАТРІЮ, ЩУРИ, АКТИВНІ ФОРМИ КИСНЮ, МЕТГЕМОГЛОБІН, ПРОЦЕСИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ, ТБК-АКТИВНІ ПРОДУКТИ

1. Balakiryeva O. M., Bondar T. V., Galich Y. P. Prevalence and trends in tobacco, alcohol, drug use among youth Ukraine. Ukr. Inst social. for Scientific. them. Yaremenko. Company MIC «Obnova», 2011, 176 p. (in Ukrainian)

2. Chuchalin A. G. Respiratory diseases and smoking. Therapeutic archive, 2009, no. 3, pp. 5–9. (in Ukrainian)

3. Domagala-Kulawik J. Effects of cigarette smoke on the lung and systemic immunity. J. Physiol. Pharmacol., 2008, vol. 59, no. 6, pp. 19–34.

4. Ethics and Human Rights doctor: position on the use of animals in biomedical experiments. Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry, 2003, vol. 22, no. 2, pp. 108–109. (in Ukrainian)

5. Grishchuk L. A., Marushchak M. I. Dynamics of lipid peroxidation and antioxidant protection in rats under acute lung injury. Tuberculosis, pulmonary diseases, HIV infection, 2011, no. 2, pp. 16–20. (in Ukrainian)

6. Haussmann H. J. Comparison of fresh and room-aged cigarette sidestream smoke in a subchronic inhalation study on rats. Toxicol Sci., 1998, vol. 41, no. 1, pp.  100–116.

7. Krasovskij K. S., Andreyeva T. I., Grigorenko A. A., Butilska N. A Evaluation of smoking prevalence in Ukraine. Journal of Social Hygiene and Health Organization Ukraine, 2009, no. 2, pp. 91–99. (in Ukrainian)

8. Lapach S. N. Statistical methods in Medical and Biology with Research Using Excel. Kyiv, Moryon, 2000, 320 p. (in Ukrainian)

9. Lushchak V. I., Bagnukova T. V., Lushchak O. V. Indicators of oxidative stress. TBA-active products and protein carbonyl groups. Ukr. Biochem. J., 2004, no. 26, pp. 136–141. (in Ukrainian)

10. Marushchak M. I. The role of reactive oxygen species in the development and progression of acute lung injury in experiment. Med. chemistry, 2012, no. 1, pp. 104–108. (in Ukrainian)

11. Pikas O. B. On the level of cigarette smoking in modern terms, its effect on the occurrence of diseases in humans. Bukovina Medical Journal, 2015, vol. 19, no. 76, pp. 227–230. (in Ukrainian)

12. Saharova G. M., Antonov N. S. Countering the tobacco epidemic — the preservation of human health. Preserving medicine, 2010, vol. 13, no. 6, pp. 3–7. (in Ukrainian)

13. Titov V. U. Proposed development mechanism nitryte-induced methemohlobinemia. Biochemistry, 2005, vol. 70, no. 4, pp. 575–587.(in Russian)

14. Tyazhka O. V., Vanhanova T. O. Passive smoking young children. Medical transport Ukraine, 2012, no. 1, pp. 93–99. (in Ukrainian)

15. Wirth N. Respiratory diseases related to passive smoking. Rev. Mal. Respir., 2009, vol. 26, no. 6, pp. 667–678.

16. Wipfli H. Secondhand smoke exposure among women and children: evidence from 31 countries. Am. J. Public Health, 2008, vol. 98, no. 4, pp. 672–679.

17. Wipfli H., Samet J. M. Global economic and health benefits of tobacco control: part 1. Clin. Pharmacol. Ther., 2009, vol. 86, no. 3, pp. 263–271.

18. Yrhashev T. A. Effect nytrate on the body of man and animal. Dushanbe, «Nodyr», 2009, 58 p.

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search