ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ АНТИГЕЛЬМІНТНОГО ФІТОПРЕПАРАТУ «ЩИТНИК» КЛАСИЧНИМ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИМ МЕТОДАМИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Bìol. Tvarin, 2017, Volume 19, Issue 1, pp. 8387                    http://dx.doi.org/10.15407/animbiol19.01.083

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ АНТИГЕЛЬМІНТНОГО ФІТОПРЕПАРАТУ «ЩИТНИК» КЛАСИЧНИМ ТААЛЬТЕРНАТИВНИМ МЕТОДАМИ

Ж. М. Періг

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветеринарних препаратів та кормових добавок,
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна

За міжнародними вимогами, випробування безпеки (токсичності) різних речовин на живих системах (людини, тварин, екосистем) здійснюються відповідно до гармонізованих методичних рекомендацій Організації економічного співробітництва і розвитку (ОECD) та Міжнародної конференції з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських препаратів (ICH). У наш час наукові співтовариства і регуляторні органи країн Євросоюзу приділяють величезну увагу встановленню безпеки і спектру токсичної дії лікарських препаратів, хімікатів, різних продуктів біотехнології і наноматеріалів.

У науковій статті наведено результати порівняльного визначення параметрів гострої токсичності фітопрепарату «Щитник» за допомогою класичного та альтернативного (європейського) методів.

Принцип альтернативного (європейського) методу визначення гострої токсичності ґрунтується на поетапній процедурі з використанням мінімальної кількості тварин на кожному етапі досліджень, що дозволяє зробити висновок щодо класифікації досліджуваної речовини з віднесенням його до одного з розрядів класів токсичності, які визначаються фіксованим DL50 порогових значень. Альтернативний метод визначення класу гострої токсичності згідно з ОECD (тест № 423) не застосовує обов’язковий летальний результат і для досліду використовується мінімальна кількість тварин.

За класичного методу визначення гострої токсичності проводили у два етапи: попередній та розширений. На попередньому етапі досліджень препарат вводили в дозах від 500 до 4500 мг/кг, з інтервалом 1000 мг/кг і на кожну дозу було використано по 3 лабораторні тварини. На розгорнутому етапі сформовані дослідні групи по 6 тварин в кожній. Препарат вводили в дозах від 5000 до 13000 мг/кг, з інтервалом 2000 мг/кг маси тварин. Клас токсичності визначали згідно зі СОУ 85.2-37-736:2011.

Встановлено, що DL50 препарату «Щитник» за класичним методом визначення параметрів гострої токсичності становить понад 13000 мг/кг, а альтернативним — більше 5000 мг/кг. На дослідження за класичним методом було витрачено 39 лабораторних тварин, а за альтернативним ― 9 тварин.

Ключові слова: ТЕСТ ОЕСD № 423, КЛАСИЧНИЙ МЕТОД, АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД, ГОСТРА ПЕРОРАЛЬНА ТОКСИЧНІСТЬ, ФІКСОВАНА ДОЗА, ЩИТНИК, БІЛІ ЩУРИ

1. Anti Phitopreparation “Shchytnyk” — dry extract derived alkaline hydrolysis method of male fern rhizome.: Ukraine Patent no. 64274. I. Ya. Kotsjumbas, J. M. Perig, R. Chomiak, O. G. Malyk. The applicant and patentee: State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, number u 2011 01040; appl. 10.11.2011; publ. 10.11.2011, Bull. no. 21, 4 p. (in Ukrainian)

2. Diener W., Schlede E. (1999) Acute Toxicity Class Methods: Alternatives to LD/LC50 Tests. ALTEX 16, pp. 129–134.

3. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used with research and other scientific purposes. Strasbourg, 18 March 1986.

4. Harmonised Integrated Hazard Classification for Human Health and Environmental Effects of Chemical Substances as endorsed by the 28 Joint Meeting of the Chemicals Committee and the Working Party on Chemicals in November 1998, Part 2, P. 11.

5. Litvinov N. V, Filonenko M. A, Patrusheva, Frantsuzova S. B, Khrapak V. V. Preclinical studies of drugs: Guidelines. K., 2001, 527 p. (in Russian)

6. OECD Test no. 423 “Acute Oral Toxicity — Acute Toxic Class Method”.

7. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) series on Principles of Good Laboratory Practice and compliance monitoring. No. 1. OECD Principles of Good Laboratory Practice (as reused in 1997). OECD Environmental Health and Safety Publications, Environment Directorate, ENV/MC/CHEM (98).17. Paris, OECD, 1998.

8. Schlede E., Mischke U., Roll R., Kayser D. (1992). A National Validation Study of the Acute-Toxic-Class Method — An Alternative to the LD50 Test. Arch. Toxicol. 66, pp. 455–470.

9. SOU 85.2-37-736:2011. Veterinary preparation. Determination of acute toxicity. Kyiv, Agricultural Policy, 2011, 16 p. (in Ukrainian)

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search