ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ ЖИРУ В РАЦІОНІ КОРІВ І pН ВМІСТУ РУБЦЯ НА ЙОГО ФЕРМЕНТАЦІЮ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ЛІПІДАХ МОЛОКА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
Bìol. Tvarin, 2017, Volume 19, Issue 2, pp. 23–29

ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ ЖИРУ В РАЦІОНІ КОРІВ І pН ВМІСТУ РУБЦЯ НА ЙОГО ФЕРМЕНТАЦІЮ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ЛІПІДАХ МОЛОКА

О. В. Гультяєва1, А. П.Петрук2, В. В. Влізло1

1Інститут біології тварин НААН,
вул. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна

2Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

Дослідження проведено на 4-х групах корів української чорно-рябої молочної породи продуктивністю 6 тис. кг молока за лактацію, по 5 тварин у групі. Тривалість досліду — останній місяць тільності та перший місяць після отелення. і III групи отримували типовий збалансований за поживними речовинами раціон. У раціоні корів II і IV груп було на 30 % збільшено кількість жиру шляхом заміни соєвого шроту еквівалентною за вмістом протеїну кількістю соєвих бобів. Крім того, до раціону корів II і IV груп додавали 100 г бікарбонату натрію, 50 г карбонату кальцію і 50 г карбонату магнію для регуляції pH рубцевого вмісту.

Додавання буферної суміші на 15 % зменшило концентрацію аміаку (P<0,05) та на 20 % — лактату (P<0,01) в рубці корів, які отримували соєвий шрот. У корів, які отримували соєві боби, на 18 % зменшилась концентрація лактату (P<0,05). Введення до раціону буферної суміші збільшило відносний вміст масляної кислоти умолоці корів II і IV груп та зменшило вміст таких кислот, як 18:1, 18:2, 18:3 та 20:4 (P<0,05–0,01) на раціоні з соєвим шротом. За більшої кількості в раціоні корів жиру у складі молока зростала частка олеїнової (цис-9 18:1) та лінолевої (цис-9,12 18:2) кислот (P<0,05). Буферна кормова добавка зменшувала частку цих кислот при утриманні на обох раціонах (P<0,05). Заміна соєвого шроту соєвими бобами в1,7разу збільшила сумарний вміст транс-ізомерів ненасичених жирних кислот у молоці (P<0,001). Додавання до раціону буферної суміші зменшувало кількість цих кислот (P<0,05). Згодовування буферної суміші зменшувало ускладі молочного жиру частку транс-10, але збільшувало частку транс-11 ізомерів жирних кислот (P<0,05–0,001). Сумарний вміст цис-ізомерів ненасичених жирних кислот умолоці корів усіх груп різнився незначно.

Ключові слова: КОРОВИ, РУБЕЦЬ, МОЛОКО, pН, ЖИРНІ КИСЛОТИ

 1. Alfonso-Avila A. R., Charbonneau É., Chouinard P. Y, Tremblay G. F., Gervais R. Potassium carbonate as a cation source for early-lactation dairy cows fed high-concentrate diets. J. Dairy Sci., 2017, vol. 100 (3), pp. 1751–1765. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11776
 2. An J. K, Kang C. W., Izumi Y. Effects of dietary fat sources on occurrences of conjugated linoleic acid and trans fatty acids in rumen contents. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 2003, vol. 16, pp. 222–226. https://doi.org/10.5713/ajas.2003.222
 3. Bell J. A., Griinari J. M., Kennelly J. J. Effect of safflower oil, flaxseed oil, monensin, and vitamin E on concentration of conjugated linoleic acid in bovine milk fat. J. Dairy Sci., 2006, vol. 89, no. 2, pp. 733–748. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(06)72135-X
 4. Chouinard P. Y., Corneau L., Barbano D. M. Conjugated linoleic acids alter milk fatty acid composition and inhibit milk fat secretion in dairy cows. J. Nutr., 1999, vol. 129, pp. 1579–1584. https://doi.org/10.1093/jn/129.8.1579
 5. Cruywagen C. W, Taylor S., Beya M. M., Calitz T. The effect of buffering dairy cow diets with limestone, calcareous marine algae, or sodium bicarbonate on ruminal pH profiles, production responses, and rumen fermentation. J. Dairy Sci., 2015, vol. 98, no. 8, pp. 5506–5514. https://doi.org/10.3168/jds.2014-8875
 6. Golubets O. V., Vudmaska I. V. Milk fatty acid profile of cows fed sodium bicarbonate addition to diets with different nonstructural carbohydrate composition. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky, 2009, vol. 11, no. 2 (41), pp. 61–65. (in Ukrainian)
 7. Golubets O. V. Vudmaska I. V. Determination of lipid fatty acid composition by capillary gas-liquid chromatography. Guidelines. Lviv, 2010, 34 p. (in Ukrainian)
 8. Hultyayeva A. V., Golova N. V., Vlizlo V. V. Effect of pH on soybean, sunflower and rapeseed oil-cakes fermentation in the rumen of cattle in vitroThe Animal Biology, 2014, vol. 16, no. 4, pp. 37–42. (in Ukrainian)
 9. Khorasani G. R. Kennelly J. J. Influence of carbohydrate source and buffer on rumen fermentation characteristics, milk yield, and milk composition in late-lactation Holstein cows. J. Dairy Sci., 2001, vol. 84, pp. 1707–1716. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(01)74606-1
 10. Kritchevsky D. Antimutagenic and some other effects of conjugated linoleic acid. Br.J. Nutr., 2000, vol. 83, no. 5, pp. 459–465.
 11. Mao S., Huo W., Liu J., Zhang R., Zhu W. In vitro effects of sodium bicarbonate buffer on rumen fermentation, levels of lipopolysaccharide and biogenic amine, and composition of rumen microbiota. J. Sci. Food Agric., 2017, vol. 97 (4), pp. 1276–1285. https://doi.org/10.1002/jsfa.7861
 12. Offer N. W., Marsden M., Phipps R. H. Effect of oil supplementation of a diet containing a high concentration of starch on levels of trans fatty acids and conjugated linoleic acids in bovine milk. Anim. Sci., 2001, vol. 73, pp. 533–540. https://doi.org/10.1017/S1357729800058501
 13. Palmquist D. L., Lock A. L, Shingfield K. J. Biosynthesis of conjugated linoleic acid in ruminants and humans. Adv. Food Nutr. Res., 2005, vol. 50, pp. 179–217. https://doi.org/10.1016/S1043-4526(05)50006-8
 14. Toral P. G., Bernard L., Belenguer A., Rouel J., Hervás G., Chilliard Y., Frutos P. Comparison of ruminal lipid metabolism in dairy cows and goats fed dietssupplemented with starch, plant oil, or fish oil. J. Dairy Sci., 2016, vol. 99 (1), pp. 301–316. https://doi.org/10.3168/jds.2015-10292
 15. Toral P. G., Chilliard Y., Rouel J., Leskinen H., Shingfield K. J., Bernard L. Comparison of the nutritional regulation of milk fat secretion and composition in cows and goats. J. Dairy Sci., 2015, vol. 98 (10), pp. 7277–7297. https://doi.org/10.3168/jds.2015-9649
 16. Urrutia N., Harvatine K. J. Effect of conjugated linoleic acid and acetate onmilk fat synthesis and adipose lipogenesis in lactating dairy cows. J. Dairy Sci., 2017, vol. 10, pp. S0022–0302(17)30402–2.
 17. Vlizlo V. V., Fedoruk R. S., Ratych I. B. Laboratory methods of research in biology, veterinary medicine. Lviv, Spolom, 2012, pp. 355–368. (in Ukrainian)
 18. Vudmaska I. V. Fats in high-productive cows nutrition. Husbandry of Ukraine, 2006, no. 9, pp. 24–27. (in Ukrainian)
 19. Vudmaska I., Vlizlo V., Golubets O. Effect of dietary sodium bicarbonate on fatty acid isomers content in rumen fluid and milk of cows. Folia veterinaria, 2009, 53, 1, pp. 258–259.

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search