ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ ЖИРУ В РАЦІОНІ КОРІВ І pН ВМІСТУ РУБЦЯ НА ЙОГО ФЕРМЕНТАЦІЮ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ЛІПІДАХ МОЛОКА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Bìol. Tvarin, 2017, Volume 19, Issue 2, pp. 2329                                                 http://dx.doi.org/10.15407/animbiol19.02.023

ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ ЖИРУ В РАЦІОНІ КОРІВ І pН ВМІСТУ РУБЦЯ НА ЙОГО ФЕРМЕНТАЦІЮ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ЛІПІДАХ МОЛОКА

О. В. Гультяєва1, А. П.Петрук2, В. В. Влізло1

1Інститут біології тварин НААН,
вул. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна

2Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

Дослідження проведено на 4-х групах корів української чорно-рябої молочної породи продуктивністю 6 тис. кг молока за лактацію, по 5 тварин у групі. Тривалість досліду — останній місяць тільності та перший місяць після отелення. і III групи отримували типовий збалансований за поживними речовинами раціон. У раціоні корів II і IV груп було на 30 % збільшено кількість жиру шляхом заміни соєвого шроту еквівалентною за вмістом протеїну кількістю соєвих бобів. Крім того, до раціону корів II і IV груп додавали 100 г бікарбонату натрію, 50 г карбонату кальцію і 50 г карбонату магнію для регуляції pH рубцевого вмісту.

Додавання буферної суміші на 15 % зменшило концентрацію аміаку (P<0,05) та на 20 % — лактату (P<0,01) в рубці корів, які отримували соєвий шрот. У корів, які отримували соєві боби, на 18 % зменшилась концентрація лактату (P<0,05). Введення до раціону буферної суміші збільшило відносний вміст масляної кислоти умолоці корів II і IV груп та зменшило вміст таких кислот, як 18:1, 18:2, 18:3 та 20:4 (P<0,05–0,01) на раціоні з соєвим шротом. За більшої кількості в раціоні корів жиру у складі молока зростала частка олеїнової (цис-9 18:1) та лінолевої (цис-9,12 18:2) кислот (P<0,05). Буферна кормова добавка зменшувала частку цих кислот при утриманні на обох раціонах (P<0,05). Заміна соєвого шроту соєвими бобами в1,7разу збільшила сумарний вміст транс-ізомерів ненасичених жирних кислот у молоці (P<0,001). Додавання до раціону буферної суміші зменшувало кількість цих кислот (P<0,05). Згодовування буферної суміші зменшувало ускладі молочного жиру частку транс-10, але збільшувало частку транс-11 ізомерів жирних кислот (P<0,05–0,001). Сумарний вміст цис-ізомерів ненасичених жирних кислот умолоці корів усіх груп різнився незначно.

Ключові слова: КОРОВИ, РУБЕЦЬ, МОЛОКО, pН, ЖИРНІ КИСЛОТИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search