РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ БДЖОЛИНИХ МАТОК ЗА УМОВ ПІДГОДІВЛІ ЦИТРАТАМИ АРГЕНТУМУ І КУПРУМУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Bìol. Tvarin, 2017, Volume 19, Issue 2, pp. 3036                                                 http://dx.doi.org/10.15407/animbiol19.02.030

РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ БДЖОЛИНИХ МАТОК ЗА УМОВ ПІДГОДІВЛІ ЦИТРАТАМИ АРГЕНТУМУ І КУПРУМУ

І.І.Двилюк, І.І.Ковальчук

ecology@inenbiol.com.ua

Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна

У статті подано результати дослідження інтенсивності яйцекладки бджолиними матками у весняний період за дії цитратів Ag і Cu. Дослідження проведено на 3-х групах медоносних бджіл карпатської породи, по 3 бджолосімї у групі. Бджоли І (контрольної) групи утримувалися за стаціонарних умов з підгодівлею цукровим сиропом (1000 мл/тиждень/бджолосім’ю). Бджоли II дослідної групи за аналогічних умов отримували підгодівлю цукровим сиропом з додаванням до нього по 0,2 мг Ag і Cu у вигляді цитрату, а III дослідна група отримувала цитрати Ag і Cu в дозах 0,5 мг кожного на 1000 мл цукрового сиропу на бджолосім’ю. Дослідний період тривав 36 діб. Показники інтенсивності яйцекладки бджолиних маток визначали методом підрахунку кількості печатного розплоду з використанням рамки-сітки з квадратами 5×5 см, окремий квадрат якої містить 100 бджолиних комірок. Підрахувавши суму запечатаних комірок всіх квадратів за один промір та поділивши цю кількість на 12, отримували показник інтенсивності середньодобової яйцекладки бджолиних маток. Контроль таких 12-добових етапів проводився у підготовчий та дослідний періоди.

За обліковий період досліджень, бджолиними матками контрольної (І), ІІ і ІІІ дослідних груп відкладено, відповідно, 90647, 101717 і 105166 яєць. Відзначено вірогідні міжгрупові різниці яйцекладки бджолиних маток за підгодівлі бджолосімей чистим цукровим сиропом та з додаванням до нього цитратів Ag та Cu. Кількість відкладених яєць у ІІ і ІІІ дослідних групах за дослідний період була вищою на 12,21 % та 16,01 % порівняно з контролем. Найвища інтенсивність яйцекладки бджолиних маток усіх трьох груп спостерігалась на ІІІ і IV етапах дослідження.

Показники приросту маси і сили бджолиної сім’ї за весь дослідний період у IIдослідній групі зросли на 40,15 % (1,78 кг, 8,90 вулички) іу III групі — на 44,8 % (1,84 кг; 8,11 вулички) стосовно контрольної групи, що становила 1,27 кг і 6,35 вулички. Результати дослідження вказують на доцільність застосування цитратів Ag та Cu для стимулювання життєдіяльності бджолиних сімей та підвищення репродуктивної здатності бджолиних маток у період інтенсивного відкладання ними яєць.

Ключові слова: МЕДОНОСНІ БДЖОЛИ, ЯЙЦЕКЛАДКА, ЦИТРАТ Ag, ЦИТРАТ Cu, БДЖОЛИНА МАТКА, РОЗПЛІД

8. Linder M. C. Copper transport. American Journal of Clinical Nutrition, 1998, vol. 67, pp. 965–971.

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search