СКЛАД ЛІПІДІВ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ВПЛИВУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА «ГУМІЛІДУ»

Bìol. Tvarin, 2017, volume 19, issue 3, pp. 77–81

СКЛАД ЛІПІДІВ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ВПЛИВУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА «ГУМІЛІДУ»

С. М. Пінчук, Д. Ф. Милостива

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,
вул. С. Єфремова, 25, м. Дніпро, 49600, Україна

У статті наведені дослідження ліпідного складу крові поросят раннього періоду постнатального онтогенезу за впливу дії мікроелементів та біологічно активної добавки гумінового походження «Гумілід».

Дослідження проводилися на 4-х групах (одна контрольна і 3 дослідні) поросят 25-добового віку по 6 голів у кожній групі. Поросята для досліду були відібрані за методом аналогів. Перша дослідна група поросят отримувала основний раціон, збалансований за дефіцитними мікроелементами (Fe SO4 0,05 мг + CoCl2 0,02 мг + Na2SeO3 0,01 мг). Друга дослідна група поросят споживала основний раціон разом з гуміновим препаратом «Гумілід» у вигляді водного розчину з розрахунку 5 мг/кг. Третій дослідній групі до основного раціону додавали комплекс солей мікроелементів та «Гумілід» у вищевказаних дозах.

За результатами досліджень було з’ясовано, що при застосуванні біологічно активних сполук (мікроелементів та препарату гумінової природи) обмін ліпідів інтенсифікується порівняно з поросятами контрольної групи.

В усіх дослідних групах було виявлено зниження холестерину та збільшення концентрації загальних ліпідів за рахунок триацилгліцеролів та β-ліпопротеїдів. Але найбільша різниця за цими показниками була у поросят, яким до основного раціону додавали комплекс мікроелементів та «Гуміліду», порівняно з тваринами, які отримували мікроелементи та «Гумілід» окремо. Такі зміни можна пояснити кращою біодоступністю мікроелементів та біологічно активних сполук за дії «Гуміліду» на процеси регуляції ліпідного обміну.

Подальші дослідження в цьому напрямі спрямовані на запобігання розвитку різних форм мікроелементозів у поросят раннього періоду постнатального розвитку.

Ключові слова: ПОРОСЯТА, МІКРОЕЛЕМЕНТИ, ЛІПІДИ, ФЕРУМ, СЕЛЕН, КОБАЛЬТ, «ГУМІЛІД», КРОВ

 1. Alexandrov S., Prokopenko E. Reference book on feeding of pigs. Donetsk, Stalker, 2003, 172 p. (in Russian)
 2. Kondrakhin I. P., Kurilov N. V., Malakhov A. G. Clinical laboratory diagnostics in veterinary science. Moscow, Agropromizdat, 1985, 287 p. (in Russian)
 3. Chumak V. Effects of application of hidrohumate and oxihumate are in the pig breeding. An achievement and prospects of application of humic substances in agriculture. Dnipro, 2008, pp. 179–182. (in Ukrainian)
 4. Danchuk V., Pristupa T., Polishuk O. Dynamics of cholesteorol of lipoproteids in blood of piglets at introduction of preparations of Fe. Biotechnology of Veterinary, 2013, vol. 22, pp. 117–121. (in Ukrainian)
 5. Gerasimova E. Hormones of steroids and metabolism of lipoproteins. Lipids, structure, biosynthesis, transformation and functions. Moscow, Science, 1972, pp. 28–41.
 6. Griban V. Chumak V., Nemirovsky V. Clinical biochemistry of animals. A manual. Dnipro, 2001, 160 p. (in Russian)
 7. Golubkina N., Papazan T. Selenium is in a feed: plants, animals, human. Moscow, City of Printed, 2006, 254 p. (in Russian)
 8. Methods of clinical and experimental follow-up in medical. Ed. prof. I. Kaidasheva. Poltava, Polimet, 2003, 319 p. (in Russian)
 9. Mylostiva D. Influence of microelements on the indexes of metabolism and additional weights of fattening calves of the Ukrainian meat breed. Vestnik of Mogilev state university named after A. A. Kulyashov, Mogilev, 2015, is. 2 (46), pp. 84–88. (in Russian)
 10. Opara V. Mineral feed. The ukrainian Farmer. 2012, no. 12, pp. 110–111. (in Ukrainian)
 11. Shevzova O., Stepchenko L. Influence of biologically active feed addition “Gumilid” on physiology status and productive internals of sows. Scientific and technical bulletin of research center of biosafety and ecological control of resources of agroindustrial complex, 2014, vol. 2, no 1, pp. 87–92. (in Ukrainian)
 12. Titov V. Clinical biochemistry of fat acids, lipids and lipoproteins. M. Tver, publishing house “Triad”, 2008, 272 p. (in Russian)
 13. Varley N. Effective feeding of pigs. Announcer Agricultural, 2005, vol. 3, pp. 20–21. (in Russian)
 14. Vikulina G. Some indexes of exchange of lipids of blood of piglets of different age. Scientific announcer of the Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named S. Z. Gzhytsky, 2008, vol. 10, no. 2 (37), pp. 24–28. (in Ukrainian)

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search