ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ КРОЛИЦЬ НА РАННІХ СТАДІЯХ СУКРІЛЬНОСТІ ЗА ДІЇ РІЗНИХ ФОРМ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ СТАБІЛІЗОВАНИХ ГОНАДОТРОПІНІВ

Bìol. Tvarin, 2017, volume 19, issue 3, pp. 99–106

ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ КРОЛИЦЬ НА РАННІХ СТАДІЯХ СУКРІЛЬНОСТІ ЗА ДІЇ РІЗНИХ ФОРМ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ СТАБІЛІЗОВАНИХ ГОНАДОТРОПІНІВ

Ю. І. Сливчук1, В. Я. Сирватка1, І. I. Гевкан1, О. В. Штапенко1, І. О. Матюха1, Г. О. Мілованова2, О. Ю. Сливчук1

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса. 38, м. Львів, 79034, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2Київський національний університет імені Т. Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Розроблено методичні підходи щодо створення нових форм ветеринарних препаратів на основі стабілізованих гонадотропінів, досліджено їх активність за умов тривалого зберігання. Досліджено вплив стабілізованих форм гонадотропних препаратів на механізми реалізації репродуктивної функції у кролематок за умов введення їм стабілізованого гонадотропного препарату у формі ліпосомальної емульсії. Об’єктом дослідження був хоріонічний гормон людини (ХГл), отриманий із сечі вагітних жінок. Активність гонадотропіну в нових формах препаратів на основі стабілізованого нами лізином та сахарозою гонадотропіну визначали за різницею загального та вільного хоріонічного гормону імунохемілюмінісцентним методом. Ефективність дії застосованих препаратів на репродуктивну функцію кролематок визначали за рівнем естрадіолу, прогестерону та окремих гематологічних і біохімічних показників крові кролиць у динаміці впродовж двох тижнів вагітності.

Встановлено, що диспергування призводить до втрати 10–12 % активності гонадотропіну, проте тривалість диспергування не впливає на його активність. У результаті проведених досліджень встановлено, що додані стабілізатори і ліпосомальна форма препарату забезпечують збереження активності гонадотропіну впродовж тривалого зберігання за температури від 2 °С до 4 °С та від 18 °С до 20 °С приблизно на рівні 90 %, якщо за початкову теоретичну активність рахувати ту, яка залишається після диспергування препарату з його 10–12 % втратою. Зростання активності лактатдегідрогенази та концентрації прогестерону та естрадіолу в сироватці крові кролиць за введення стабілізованих препаратів під час штучного осіменіння вказує на їх ефективну дію.

Ключові слова: ХОРІОНІЧНИЙ ГОНАДОТРОПІН, СТАБІЛІЗАЦІЯ, КРОЛИЦІ, ВАГІТНІСТЬ, ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

  1. Cole L. A. New discoveries on the biology and detection of human chorionic. Reprod. Biol. Endocrinol., 2009, 7, 8 p. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2649930.
  2. Frimel G. Immunological methods. Moscow, Medicine, 1987, 215 p. (in Russian)
  3. Larson G. H., Lewis P. E., Dailey R. A. Follicle stimulation hormone pattern and luteal function in cows receiving bovine follicular fluid during three stages of the estrus cycle. Journal of Animal Science, 1987, vol. 64, no. 5, pp. 1491–1497. https://doi.org/10.2527/jas1987.6451491x
  4. Lempiäinen A., Hotakainen K., Alfthan H., Stenman U. Loss of human chorionic gonadotropin in urine during storage at –20 °C. Clinica Chimica Acta, 2012, vol. 413, pp. 232–236. https://doi.org/10.1016/j.cca.2011.09.038
  5. Mc Chesney R., Wilcox A., O’Connor J. Intact HCG, free HCG beta subunit and HCG beta core fragment: longitudinal patterns in urine during early pregnancy. Hum Reprod., 2005, vol. 20, pp. 928–935. https://doi.org/10.1093/humrep/deh702
  6. Pierce J. G., Parsons T. F., Glycoprotein hormones: structure and function. Annu. Rev. Biochem., 1981, 50, pp. 465–495. https://doi.org/10.1146/annurev.bi.50.070181.002341
  7. Slyvchuk Yu. I., Hevkan I. I., Matyukha I. O., Syrvatka V. Ya. Stabilizing the gonadotropin activity with the use of organic compounds. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, Nitra, Slovakia, 2014, vol. 3, pp. 160–163.
  8. Slyvchuk Yu. I. The use of carbohydrates to stabilize the activity of gonadotropins. Materials of Intern. Scientific-prak. Confer. “Actual problems of scientific and practical veterinary medicine” dedicated to the Vet. Mr., Prof. G. S. Sivkova (March 28–29, 2013). Collection of scientific works of the All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary Entomology and Arachnology, Tyumen. Russia, 2013, no. 52, pp. 186–192.
  9. Smolyaninov B. V., Krotkikh M. O. Biotechnology of farm animals. A tutorial. Odessa, 2008, 199 p. (in Russian)

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search