ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПРОТЕЇНОВОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ ЗА ДІЇ АЛІМЕНТАРНИХ ЧИННИКІВ

Bìol. Tvarin, 2017, volume 19, issue 4, pp. 24–30

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПРОТЕЇНОВОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ ЗА ДІЇ АЛІМЕНТАРНИХ ЧИННИКІВ

Б. Я. Кирилів, А. В. Гунчак

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034, Україна

Інтенсивність протеїнового синтезу в організмі птиці залежить від багатьох чинників, зокрема від виду і віку, фізіологічного стану, а також збалансованості раціонів за поживними і біологічно активними речовинами. Водночас існує різниця у швидкості оновлення між окремими видами протеїнів в органах і тканинах, де відбувається синтез протеїнів de novo. Тому актуальними є дослідження стану протеїнового обміну молодняку курей яєчного напряму продуктивності за використання біологічно активних добавок у критичні періоди їх росту і розвитку з метою корекції порушень метаболічних процесів та підвищення трансформації поживних речовин корму.

У статті наведено результати дослідження окремих показників протеїнового обміну, активності трансаміназ та протеїназ у печінці, підшлунковій залозі, слизовій оболонці дванадцятипалої кишки й залозистого шлунка, а також у кутикулі м’язового шлунку молодняку курей кросу «Хайсекс коричневий» за введення до раціону з 10-добового віку сульфату натрію у кількості 0,2 % від маси корму і поліензимного препарату «Натузим» з 20- до 40-добового і з 80- до 110-добового віку. Птиця всіх груп споживала повнораціонний комбікорм (ПРК), збалансований за поживними і біологічно активними компонентами.

Показано, що комплексне використання цих добавок у складі кормів для курей сприяє підвищенню протеазної активності у слизовій залозистого шлунку та підшлункової залози (P<0,05–0,001), що призводить до збільшення маси тіла курочок у період їх статевого дозрівання та на початку яйцекладки (90-а і 120-а доба) на 8,3 та 4,0 % відповідно. Водночас у курей 120-добового віку також прослідковується тенденція до збільшення протеолітичної активності в досліджуваних тканинах.

Згодовування курочкам дослідної групи досліджуваних добавок не спричиняло вірогідних змін активності ензимів переамінування в органах і тканинах курочок місячного віку, за винятком підшлункової залози, де активність аланінамінотрансферази зростала в 1,24 разу (P<0,05), а також слизової дванадцятипалої кишки, де активність аспартатамінотрансферази підвищувалась на 4,59 % (P<0,05) порівняно з контролем.

Вміст протеїну в печінці був вищим, ніж у підшлунковій залозі та слизовій дванадцятипалої кишки і залозистого шлуночка, що обумовлено функціональними особливостями досліджуваних тканин.

Ключові слова: КУРИ, ПРОТЕЇНОВИЙ ОБМІН, АЛІМЕНТАРНІ ЧИННИКИ, ПОЛІЕНЗИМНИЙ ПРЕПАРАТ, СУЛЬФАТ НАТРІЮ

 1. McDonald P., Greenhalgh J. F. D., Morgan C. A., Edwards Harlow R. Animal Nutrition. 7th ed. England, Pearson, 2011, 692 р.
 2. Bicudo J. E. P. W., Buttemer W. A., Chappell M. A., Pearson J. T., Bech C. Ecological and environmental physiology of birds. Oxford, Oxford Univ. Press, 2010, 328 р. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199228447.001.0001
 3. Bratishko N. I. Feeding poultry-modern trends. Effective feed and nutrition, 2008, no. 5, pp. 34–35. (in Ukrainian)
 4. Holoveshchenko A. A., Deyeva A. V. The peculiarity of digestion and metabolism in poultry. The effective poultry farming, 2006, no. 9 (21), pp. 11–16. (in Ukrainian)
 5. Hubskyy Yu. I. The biological chemistry. Ukrmedkbook, 2000, 508 p. (in Ukrainian)
 6. Kyryliv B. Ya., Hunchak A. V. The hydrolytic enzymes activity of chickens digestive tract in ontogenesis. Bulletin of Sumy National Agrarian University, Series: Animal, 2016, issue 5(29), pp. 170–174. (in Ukrainian)
 7. Kyryliv B. Ya., Hunchak A.V. The influence of alimentary factors on productivity hens. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky, 2016, vol. 18, no. 2, pp. 287–291. (in Ukrainian)
 8. Podobed L. I. Protein and amino acid nutrition of poultry: structure, sources, optimization. Dnipropetrovsk, 2010, 240 p. (in Russian)
 9. Ratych I. B. Biological role of sulfur and metabolism of sulfate in poultry. Lviv, 1992. 172 p. (in Ukrainian)
 10. SvihusB. Function of the digestive system. The Journal of Applied Poultry Research, 2014, vol. 23, no. 2, 1, pp. 306–314.
 11. Vlizlo V. V., Fedoruk R. S., Ratych I. B. Laboratory methods of research in biology, stockbreeding and veterinary medicine. A handbook. Ed. By. V. V. Vlizlo. Lviv, Spolom, 2012. 764 p. (in Ukrainian)

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search