ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ З ПРІСНОВОДНОЇ ВОДОРОСТІ LEMNA MINOR, ЗБАГАЧЕНОЇ ЙОДОМ, НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ БІЛИХ ЩУРІВ

Bìol. Tvarin, 2017, volume 19, issue 4, pp. 43–49

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ З ПРІСНОВОДНОЇ ВОДОРОСТІ LEMNA MINOR, ЗБАГАЧЕНОЇ ЙОДОМ, НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ БІЛИХ ЩУРІВ

С. В. Мерзлов, Р. О. Ривак

ro.stik@ukr.net

Білоцерківський національний аграрний університет,
пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 09117, Україна

У статті подано результати дослідження впливу згодовування кормової добавки з прісноводної водорості Lemna minor, збагаченої Йодом, на показники крові білих щурів. Вивчення токсичного впливу згодовування проводили згідно з OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test no. 407 Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents. Досліджувану добавку згодовували двом групам тварин з кормом щодня упродовж 28 діб у дозі з розрахунку 1000 мг/кг маси тіла тварини. Вміст Йоду в добавці для груп становив, відповідно, 1537,4 мг/кг і 2574,5 мг/кг сухої біомаси. Морфологічні дослідження крові лабораторних тварин проводили на початку та наприкінці досліду. Контролювали вміст гемоглобіну, загальної кількості еритроцитів та лейкоцитів, диференціальний підрахунок лейкоцитів. Біохімічні дослідження сироватки крові було проведено за такими показниками: загальний вміст білка, амінного нітрогену, вміст креатиніну, сечовини, активність ензимів (АлАТ, АсАТ, ЛФ).

Вміст загального білка, незалежно від дози згодовування, був вищим, хоча і не вірогідно, порівняно з контролем. Підвищення вмісту амінного нітрогену у межах фізіологічної норми впродовж досліду свідчить про позитивний вплив добавки на організм лабораторних тварин і не викликає патології шлунково-кишкового тракту, жирової дистрофії печінки, отруєнь. У ході досліду встановлено, що кормова добавка не чинить негативного впливу на морфологічні показники цільної крові. З аналізу даних біохімічних показників крові білих щурів зроблено висновок, що згодовування кормової добавки з прісноводної водорості Lemna minor, збагаченої Йодом, не має токсичного впливу на показники білкового обміну, активності ензимів, що свідчить про відсутність хронічних розладів шлунково-кишкового тракту, хвороб печінки чи токсикозів різної етіології в організмі.

Ключові слова: КОРМОВА ДОБАВКА, LEMNA MINOR, СУХА БІОМАСА, ЙОД, МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЕНЗИМИ КРОВІ

  1. Gartner R. Pro Iodized Salt, Contra Iodization of Other Food Stuff. 8th World Salt Symposium. Amsterdam, 2000, vol. 2, p. 1281.
  2. Klitsenko H. T., Kosenko M. V., Kulyk M. F., Lisovenko V. T. Mineral feeding of animals. Kyiv, Svit, 2001, p. 575 (in Ukrainian)
  3. Merzlov S. V., Ryvak R. O., Velychko V. O., Zaritska E. G. Study of macro- and microelement composition of Lemma Minor freshwater biomass. Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Biology and State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Preparations and Feed Additives, Lviv, 2016, issue 17, no. 1, pp. 32–38. (in Ukrainian)
  4. Merzlov S. V., Ryvak R. O., Velychko V. O., Zaritskaya E. G. Study of dynamics of microelement composition of freshwater seaweed biomass Lemna Minor for introduction of various doses of Iodine into the nutrient medium. Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Biology and State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Preparations and Feed Additives, Lviv 2015, issue 16, no. 2, pp. 62–66. (in Ukrainian)
  5. OECD Guidelines for the testing of chemicals Test no. 407. “Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents”, 2008, vol. 11, 13 р.
  6. Ryvak R. O., Velychko V. O. Study of the chemical and amino acid composition of freshwater algae Lemna Minor. Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Biology and State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Preparations and Feed Additives, Lviv, 2014, issue 15, no. 4, pp. 67–71. (in Ukrainian)
  7. Pulz O., Gross W. Valuable products from biotechnology of microalgae. Appl. Microbiol. Biotechnol., 2004, no. 65, pp. 635–648. https://doi.org/10.1007/s00253-004-1647-x
  8. Kabir J., Islam M. A., Ahammad M. U., Howlider M. A. R. Use of duckweed (Lemna minor) in the diet of broiler. Indian J. Anim. Res., 2005, vol. 39, pp. 31–35.

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search