Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 1, pp. 23–27

ВЛПЛИВ ФОСФОЛІПІДВМІСНИХ ПРЕПАРАТІВ НА РІВЕНЬ ІМУНОГЛОБУЛІНУ М В СИРОВАТЦІ КРОВІ ТЕЛЯТ У ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ КОЛОСТРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ

С. І. Голопура, Б. В. Попадюк, М. І. Цвіліховський

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Полковника Потєхіна, 16, м. Kиїв, 03041, Україна

Наведені результати застосування розробленого нами препарату «Мембраностабіл» і фосфоліпід-бішарових макрокапсул на основі соєвого лецитину для корекції показників вмісту імуноглобуліну М в крові новонароджених телят в період формування колострального імунітету. Досліджені показники вмісту імуноглобуліну М у сироватці крові новонароджених телят у динаміці від народження до 11-добового віку.
Дослідження проводили на трьох групах телят (контроль та дві дослідні) української чорно-рябої молочної породи з відбором в них зразків крові з яремної вени. Рівень імуноглобуліну М досліджували методом гель-електрофорезу в тонкому шарі поліакриламідного гелю. Кількісну оцінку білкових фракцій проводили скануванням електрофореграми з наступною реконструкцією їх графічно і обчисленням за відносними одиницями або площею з використанням комп’ютерної програми.
Показано, що препарат «Мембраностабіл» і фосфоліпід-бішарові макрокапсули на основі соєвого лецитину активують транспорт імуноглобулінів в тонкому кишечнику і сприяють вірогідному зростанню вмісту імуноглобуліну М порівняно з телятами контрольної групи. Вміст імуноглобуліну М у сироватці крові новонароджених телят обох дослідних груп у віці 6 годин вірогідно зріс і залишався вищим впродовж всього періоду досліду, за винятком телят першої дослідної групи у віці 7 діб порівняно з телятами контрольної групи. Показана динаміка з порівняльним аналізом вмісту імуноглобуліну М в сироватці крові між окремими групами телят, контрольної та дослідних груп. Зростання вмісту імуноглобуліну М в крові новонароджених телят є одним із факторів, що забезпечує профілактику розладів травлення у цих тварин.

Ключові слова: КОЛОСТРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ, МОЛОЗИВО, СИРОВАТКА КРОВІ, ІМУНОГЛОБУЛІН М, НОВОНАРОДЖЕНІ ТЕЛЯТА

  1. Borzenko E. V. Quantitative characteristic of immunoglobulins in biological fluids of cattle by immunochemical analysis methods. Author’s abstract. diss. cand. vet. Sciences. Moscow, 2005, 16 p. (in Russian)
  2. Buchwalder R., Fuchs H., Haider H. Immunoprophylaxis of animal diseases. Ed. H. G. Gizatullin. Moscow, Kolos, 1981, 415 p. (in Russian)
  3. Cervenak J., Kacskovics I. The neonatal Fc receptor plays a crucial role in the metabolism of IgG in livestock animals. Vet. Immunol. Immunopathol., 2009, vol. 128, pp. 171–177. https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2008.10.300
  4. Hurley W. L., Theil P. K. Perspectives on Immunoglobulins in Colostrum and Milk. Nutrients, 2011, no. 3, pp. 442–474. https://doi.org/10.3390/nu3040442
  5. Jawor P., Stefaniak T., Mee J. F. Immune and inflammatory biomarkers in cases of bovine perinatal mortality with and without infection in uteroDairy Science, 2017, vol. 100, issue 2, pp. 1408–1416. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11825
  6. Laemmli, U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage. Nature, 1970, vol. 4, issue 227, pp. 680−685. https://doi.org/10.1038/227680a0
  7. Levchenko V. I., Zayarnyuk V. P., Papchenko I. P. Gastrointestinal diseases of newborn calves. Method. recom. Bila Tzerkva, 1997, 81 p. (in Russian)
  8. Mayasari N., Van Knegsel A. T. M., Reilingha G. de Vries, Kempa B., Parmentier H. K. Natural auto­antibodies in Bos taurus calves during the first twelve weeks of life. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2016, vol. 178, pp. 70–78. https://doi.org/10.1016/j.vetimm.2016.07.001
  9. Marynyuk M. O., Golopura S. I., Yakymchuk O. M., Nemova T. V., Tsvilihovsky M. I. Level of colostral immunity and development of digestive disorders in newborn calves. Veterinary medicine of Ukraine, 2014, no. 5, pp. 21–23. (in Ukrainian)
  10. Zhosan N. S. The state of natural resistance and immunologic reactivity in newborn calves with colibacillosis. Dis. Doct. of vet. science on spec. 16.00.03 — veterinary microbiology and virology, Chisinau, 1998, 227 p. (in Russian)

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search