ОБМІН ЦИНКУ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ЗМІШАНО-ЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЦИНКУ, МАНГАНУ І КОБАЛЬТУ

Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 2, pp. 15–23

ОБМІН ЦИНКУ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ЗМІШАНО-ЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЦИНКУ, МАНГАНУ І КОБАЛЬТУ

В. С. Бомко1, Ю. Г. Кропивка2, Л. Г. Бомко1
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Білоцерківський національний аграрний університет,
пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09117, Україна

2Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

Використання хелатів у раціонах високопродуктивних корів впливає на інтенсивність розвитку мікрофлори, тим самим підвищуючи ефективність процесу перетравлення і ферментації кормів у травному тракті. Тому здійснені наукові дослідження з визначення оптимальних доз змішано-лігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту є актуальними.

Проведено науково-господарський дослід на 4 групах-аналогах голштинських корів німецької селекції по 10 голів у кожній і балансовий дослід (по 3 голови) з використанням різних доз органічних мікроелементів — Цинку, Мангану і Кобальту у формі їх змішано-лігандних комплексів. Використано рекомендовані норми суплексу селену, сульфату купруму і йодиту калію, вивчено їхній вплив на молочну продуктивність корів і баланс мікроелементів в їх організмі. Мікроелементи вносили до комбікормів-концентратів методом вагового дозування та багатоступеневого змішування.

Встановлено позитивний вплив органічного Цинку, Мангану і Кобальту у формі змішано-лігандних комплексів на молочну продуктивність корів у перші 100 днів лактації та обмін Цинку, Мангану і Кобальту в їх організмі при забезпеченні норми цих елементів на 56, 64, 72, 80 і 88 % від рекомендованих (на 1 кг СР, мг: Цинку — 76, Мангану — 76 і Кобальту — 0,95) при забезпеченні на 100 % норм в Купрумі, Йоді за рахунок сульфату купруму, йодиту калію та Селену (до 0,3 мг/кг СР) — суплексу селену.

Найвищі середньодобові надої молока були у корів III дослідної групи, які отримували на 10 % менше Цинку, Мангану і Кобальту порівняно з контролем; надої корів контрольної групи переважали на 1,7 кг або на 3,6 % (P<0,01). Крім того, додавання різних доз Цинку, Мангану і Кобальту до раціону тварин мало позитивний вплив на їх обмін в організмі корів. Акумулювання Цинку в організмі тварин у співвідношенні зі спожитим у контрольній (I) групі становило 40,13 %, у дослідних: II — 37,96 %; III — 42,66 %; IV — 40,06 % і V — 38,74 %. Найкраще засвоєння Цинку в організмі тварин спостерігали за використання металохелатів, дози яких були нижчими від рекомендованих норм на 28 %.

Виділення Цинку з калом у корів III, IV і V дослідних груп було меншим від тварин контрольної групи на 15,1; 21,7 і 28,6 %, у корів II дослідної групи — більшим на 11,9 %. Кількість Цинку, виділеної з сечею, коливалась від 20,34 мг у V дослідній групі до 21,73 мг у II дослідній групі.

Використання Цинку, Мангану і Кобальту у формі змішано-лігандних комплексів у менших дозах в годівлі високопродуктивних корів підвищило їхню молочну продуктивність за рахунок кращого споживання кормосуміші та інтенсивнішого обміну цих мікроелементів в організмі корів, що призводило до меншого забруднення важкими металами навколишнього середовища через меншу їх екскрецію з продуктами обміну.

Ключові слова: ГОЛШТИНСЬКА ПОРОДА, ПРЕМІКС, ХЕЛАТИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ОБМІН, БАЛАНС

 1. Andrejeva L. V. Biological role of vitamin A and its using in livestock. The Animal Biology, 2000, vol. 2, no. 2, pp. 22–23. (in Ukrainian)
 2. Antonyak G. L. Biological role of zinc in the human and animal organism. The Animal Biology, 2011, vol. 13, no. 1–2, pp. 17–31. (in Ukrainian)
 3. Bogdanov G. O., Ibatullin I. I., Kostenko V. I. Standards, oriented rations and practical advice on cattle feeding. A manual. Zhytomyr, Ruta, 2013, 515 p. (in Ukrainian)
 4. Bomko V. S. The influence of mineral and vitamin supplements on the metabolism and productivity of cows in different types of feeding. Autoref. of PhD thesis in agricultural sci., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 1989, 28 p. (in Ukrainian)
 5. Demidyuk A. A. Influence of deficiency of copper, iodine and cobalt deficiency in rations on metabolic processes and milk productivity of cows. Autoref. of PhD thesis in biol. sci., Institute of Animal Biology NAAS, Lviv, 1985, 21 p. (in Ukrainian)
 6. Gnoyevy V. I., Golovko B. O., Trishyn O. K., Gnoyevy I. V. Feeding of highly productive cows. A manual. Kharkiv, Prapor, 2009, 368 p. (in Ukrainian)
 1. Khomyn M. M., Fedoruk R. S., Kropyvka S. Y. Biochemical processes in the body of cows and the biological value of milk for the influence of chromates, selenium, cobalt and zinc citrates. The Animal Biology, 2015, vol. 17, no. 1, pp. 155–162. (in Ukrainian)
 2. Khomyn M. M., Fedoruk R. S., Kropyvka S. Y., Khrabko M. I. Influence of citrates of chromium, selenium, cobalt and zinc on the biological value of milk and productivity of cows. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytsky, 2014, vol. 16, no. 2 (59), part 2, pp. 338–344. (in Ukrainian)
 3. Koltun Ye. M., Rusyn V. I. Biological role of iron and zinc compounds in an organism of animals. Farmer, 2007, no. 3/4, pp. 18–21. (in Ukrainian)
 4. Kravtsiv R. Y. Average indices of nutrition and micronutrient composition of feeds of Lviv region. Farmer, 2001, no. 7/8, pp. 20–22. (in Ukrainian)
 5. Kravtsiv R. Y., Dubiniak N.E. Physiological value of zinc in the organism of animals. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after after S. Z. Gzhytsky, 2007, vol. 9, no. 4 (35), part 1, pp. 69–73. (in Ukrainian)
 6. Kravtsiv R.Y., Koval G. M., Vaseruk N. Ya. The content of trace minerals in feed of Ltd. “Litynske” Drohobych district of Lviv region. Farmer, 2004, no. 9/10, pp. 4–6. (in Ukrainian)
 7. Kropyvka Yu., Bomko V. Efficiente of use premixes on the basis of metal chelates in feeding cows in the first 100 days of lactation. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytsky, 2017, vol. 19 (79), pp. 154–158. (in Ukrainian)
 8. Lemesheva M. M., Yurchenko V. V. Biological role of zinc. Problems of zooingineering and veterinary medicine: a collection of scientific works of Kharkiv State Veterinary Academy, 2009, vol. 19, part 1, pp. 300–304. (in Ukrainian)
 1. Lonnerdal B. Dietary factors influencing zinc absorbtion. J. Nutr., 2000, vol. 130, no. 5, pp. 1378–1383. https://doi.org/10.1093/jn/130.5.1378S
 2. Lychuk M. G. Early diagnosis, prevention and treatment of microelementosis (Se and Co) of calves. Autoref. of PhD thesis in veterinary sci., Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva, 2002, 18 p. (in Ukrainian)
 1. Mahan D. C. Mineral nutrition of the cow: a review. J. Anim. Sci., 1990, vol. 68, no. 2, pp. 573–582. https://doi.org/10.2527/1990.682573x
 2. Mykytyn S. I., Kravtsiv O. M., Kravtsiv R. Y. The influence of Zn, Mn, Co on the organism of farm animals. Farmer, 2009, no. 11/12, pp. 27–30. (in Ukrainian)
 3. Pakholkiv N. I., Kurtyak B. M. Influence of zinc on growth and metabolic activity of microorganisms of rumen of bulls under the influence of Plumbum and Cadmium in experiments in vitroScientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Biology, 2013, no. 109, part.2, pp. 113–117. (in Ukrainian)
 4. Paska M. Z. Physiological state and productivity of bulls by action of salts of scarce microelements and their chelating complexes with cysteine. Autoref. of PhD thesis in veterinary sci., National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after Stepan Gzhytsky, Lviv, 2004, 18 p. (in Ukrainian)
 5. Polischuk A. A., Bulavkina T. P. Modern feed additives for feeding of animals and poultry. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 2010, no. 2, pp. 63–66. (in Ukrainian)
 6. Sedilo G. M., Polulih M. I., Vovk Ya. S. The intensity of metabolic processes in dairy cows for use in feeding standard and experimental feed supplements. The Animal Biology, 2014, vol. 16, no. 3, pp. 122–129. (in Ukrainian)
 7. Sedilo G. M. The role of mineral substances in the processes of formation of cotton. Lviv, Afisha, 2002, 184 p. (in Ukrainian)
 8. Snitynsky V. V., Charkin V. A., Gloiyk I. Z., Crectun B. V. Influence of zinc on metabolism of cows and productivity of newborn calves. Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Biology, 2001, vol. 1–2, pp. 114–118. (in Ukrainian)
 9. Snitynsky V. V., Gloiyk I. Z., Danchuk V. V. Biological aspects of free radical oxidation in farm animals due to physiological condition and zinc content in a ration. Physiological Journal: materials of the XVI Congress of Ukr. Physiol partnership, 2002, vol. 48, no. 2, pp. 191–192. (in Ukrainian)
 10. Spears J. W., Schlegel P. A., Seal M. C., Lloyd K. E. Bioavailability of zinc from zinc sulfate and different organic zinc sources and their effects on ruminal volatile fatty acid proportions. Livestock Production Science, 2004, vol. 90, no. 2/3, pp. 211–217. DOI: https://doi.org/10.1016/j.livprodsci.2004.05.001
 11. Spears J. W. Zinc methionine for ruminants: relative bioavailability of zinc in lambs and effects on growth and performance of growing heifers. J. Anim. Sci., 1989, vol. 67, no. 3, pp. 835–843. https://doi.org/10.2527/jas1989.673835x
 12. Tokarchuk Z. B. Influence of additives of zinc, cadmium and selenium supplements in ration of cows livestock feeding on the physiological state of the organism and productivity in the period of lactation. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytsky, 2005, vol. 7, no. 1, part 2, pp. 222–227. (in Ukrainian)
 13. Videnko V. M., Kovalchuk V. I., Martynchyk O. A., Goralsky L. P. Effectiveness of the use of salts and complexones of trace elements in feeding of dairy cows on the territory of radioactive contamination. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2011, vol. 1, no. 1 (28), pp. 248–251. (in Ukrainian)
 14. Vlizlo V. V. Biochemical bases of rationing of mineral nutrition of cattle. 2. Microelements. The Animal Biology, 2006, vol. 8, no. 1/2, pp. 41–62. (in Ukrainian)
 15. Voltornisty A. V., Sologub L. I., Gerasymiv M. G. Influence of mineral elements on some indicators of vital activity of microorganisms of cattle rumen. The Animal Biology, 2006, vol. 8, no. 1/2, pp. 222–226. (in Ukrainian)
 16. Vorobel M.I., Pivtorak Ya.I. The Value of trace minerals in the life of animals. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytsky, 2011, vol. 13, no. 4 (50), part 3, pp. 54–60. (in Ukrainian)
 17. Yuskiv L. L., Gnativ B. I., Galjas G. M., Ivanyak V. V. Influence of vitamins A, D3, E and zinc on the vitamin and antioxidant status of the calf organism in the milk period. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhytsky, 2007, vol. 9, no. 3 (34), pp. 236–240. (in Ukrainian)

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search