ПОЛІМОРФІЗМ ЯДЕРЦЕОРГАНІЗУЮЧИХ РАЙОНІВ ХРОМОСОМ БУЙВОЛА РІЧКОВОГО (BUBALUS BUBALIS L.)

ПОЛІМОРФІЗМ ЯДЕРЦЕОРГАНІЗУЮЧИХ РАЙОНІВ ХРОМОСОМ БУЙВОЛА РІЧКОВОГО (BUBALUS BUBALIS L.)

В. В. Дзіцюк1, Х. Т. Типило1, Ю. В. Гузєєв2

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН,
вул. Погребняка, 1, с. Чубинське, Бориспільський р-н, Київська обл., 08321, Україна

2ТОВ «Голосієво»,
с. Гоголів, Броварський р-н, Київська обл., 07452, Україна

У статті викладені результати досліджень ознаки «число ядерцеорганізуючих районів (ЯОР) [nucleolus organizer regions (NOR)] у хромосомах» буйвола річкового (Bubalus bubalis L). У ядерцеорганізуючих районах хромосом наявна рибосомальна РНК (рРНК), асоційована з аргентофільними білками ядерець, які забезпечують синтез білка в соматичних клітинах і впливають на процеси росту й розвитку організму тварин і людини. Інтенсивність фарбування районів ядерцевих організаторів відображає потенційні можливості функціонального стану клітин у сільськогосподарських тварин. Число, розміри і хромосомна локалізація зафарбованих сріблом районів організаторів ядерця є видоспецифічними ознаками.

ЯОР вивчали на препаратах хромосом, які готували за стандартною методикою з лімфоцитів периферійної крові 10 дорослих тварин, які утримуються в господарстві монастиря «Свято-Покровська Голосіївська Пустинь» — ТОВ «Голосіїво» (с. Гоголів Броварського р-ну Київської обл.). Фарбування препаратів хромосом з метою виявлення районів ядерцевих організаторів проводили 50 %-ним розчином азотнокислого срібла згідно з рекомендацями Committee for standardized karyotype of Bubalus bubalis, 1994. ЯОР виявляли на теломерах відповідних хромосом як темні цятки.

У результаті досліджень було виявлено активні райони ядерцевих організаторів у шести хромосомах каріотипу досліджених буйволів — 3, 4, 6, 21, 23, 24. Встановили індивідуальну мінливість тварин за числом ЯОР — у метафазних пластинках виявлено від 1 до 12 на клітину, із середнім числом 2,82 у 207 клітинах. Найбільшою є частка метафазних пластинок із двома ЯОР (93 із 208), більш як вдвічі меншою є частка метафаз із трьома ЯОР, по 12% — із одним та чотирма ЯОР. Показано, що Ag-метод фарбування може успішно застосовуватись в цитогенетичних дослідженнях тварин як метод оцінки функціонування генів рРНК для оцінки метаболітичної активності організму, швидкої ідентифікації аберацій хромосом, зокрема транслокацій, в які залучені хромосоми з ядерцеорганізуючими районами. Перспективним є дослідження поліморфізму ЯОР сільськогосподарських тварин на молекулярному рівні і співставлення його із показниками їх продуктивності.

Ключові слова: БУЙВОЛ РІЧКОВИЙ, ХРОМОСОМИ, КАРІОТИП, Ag-МЕТОД, ЯДЕРЦЕОРГАНІЗУЮЧІ РАЙОНИ ХРОМОСОМ, МІНЛИВІСТЬ

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search