ВПЛИВ ТИПУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ ТА ВМІСТ КУПРУМУ І ЦИНКУ В КРОВІ КОРІВ

ВПЛИВ ТИПУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ ТА ВМІСТ КУПРУМУ І ЦИНКУ В КРОВІ КОРІВ

Ю. О. Сисюк, Ю. В. Кравченко-Довга, В. І. Карповський, О. В. Данчук, О. В. Журенко

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041,Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наведено нові наукові дані щодо ступеня і характеру впливу сили, врівноваженості та рухливості коркових процесів на активність супероксиддисмутази та вміст Купруму і Цинку в крові корів. Експеримент проведено на коровах української чорно-рябої молочної породи другої-третьої лактації різних типів вищої нервової діяльності. Дослідження умовно-рефлекторної діяльності проводили за модифікованою методикою умовно-харчових рефлексів Г. В. Паршутіна та Т. В. Іполітової. Матеріалом для досліджень слугували зразки крові тварин, у яких визначали вміст Цинку та Купруму та активність супероксиддисмутази.

Встановлено, що у корів сильного врівноваженого інертного та сильного неврівноваженого типу ВНД вміст Цинку в крові був нижчий на 17,1 % (P<0,001) та 18,5 % (P<0,01) відповідно від показників корів сильного врівноваженого рухливого типу, тоді як вміст Купруму вірогідно не відрізнявся. У тварин слабкого типу ВНД вміст Цинку та Купруму в крові вірогідно менший, відповідно, на 8,3 % (P<0,05) та 24,6 % (P<0,001) від показників тварин сильного врівноваженого рухливого типу. Активність супероксиддисмутази у крові корів сильного врівноваженого рухливого та сильного врівноваженого інертного типу ВНД вірогідно не відрізняється і більша на 17,2–24,1 % (P<0,05) від показника тварин сильного неврівноваженого та слабкого типу. Сила коркових процесів впливає на вміст Купруму, Цинку та активність супероксиддисмутази в крові корів (P<0,01–0,05). Врівноваженість коркових процесів вірогідно лімітує активність супероксиддисмутази та вміст Цинку у крові (P<0,01), а рухливість процесів збудження і гальмування у корі головного мозку впливає лише на вміст Цинку у крові корів (P<0,01).

Ключові слова: КОРОВИ, ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЦИНК, КУПРУМ, СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search