ВПЛИВ ЦИТРАТУ ХРОМУ НА АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ІНДУКОВАНИМ ДІАБЕТОМ

ВПЛИВ ЦИТРАТУ ХРОМУ НА АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ІНДУКОВАНИМ ДІАБЕТОМ

О. О. Сушко1,2, Р. Я. Іскра1, В. І. Приймич2

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Інститут біології тварин НААН,
вул. Стуса 38, м. Львів, 79034, Україна

2Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

Досліджували активність антиоксидантної системи та рівень пероксидного окиснення ліпідів у печінці щурів з алоксан-індукованим діабетом та за впливу цитрату хрому, який випоювали тваринам протягом місяця в кількості 0,1 і 0,2 мкг/мл води. Цукровий діабет експериментально викликали внутрішньоочеревинним введенням 5 % розчину моногідрату алоксану в кількості 150 мг/кг маси тіла. Діабет виявляли вимірюванням глюкози в крові, зібраної з хвостової вени. На 40-й день досліду після декапітації тварин було відібрано тканину печінки для досліджень.

У гомогенаті печінки щурів контрольної діабетичної групи встановлено вірогідне зростання вмісту гідропероксидів ліпідів та ТБК-активних продуктів. За випоювання цитрату хрому в кількості 0,1 мкг/мл вміст гідропероксидів ліпідів та ТБК-активних продуктів у печінці знижувався щодо їхнього рівня у тканині тварин діабетичної контрольної групи.

У печінці тварин контрольної діабетичної групи виявлено вірогідне зниження активностей каталази, супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та вмісту відновленого глутатіону. Однак за впливу цитрату хрому в кількості 0,1 і 0,2 мкг/мл води показники нормалізувалися, а саме зростали активності каталази, супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази та збільшувався вміст відновленого глутатіону порівняно з їхніми рівнями у печінці тварин діабетичної контрольної групи.

Вірогідні зміни вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активності ензимів антиоксидатної системи у печінці найкраще проявлялися за використання цитрату хрому в кількості 0,1 мкг/мл води. Ці показники свідчать про нормалізацію антиоксидантного захисту за впливу цитрату хрому у тканинах щурів з експериментально індукованим діабетом.

Ключові слова: ЩУРИ, ДІАБЕТ, АЛОКСАН, ПЕЧІНКА, АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ, ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search