Біологія тварин, 2016, т. 18, № 4

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПІДШКІРНОГО ШПИКУ СВИНЕЙ РІЗНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ

Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, В. О. Назаренко, О. О. Горячова

ХАРАКТЕРИСТИКА КОАГУЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КОРІВ ПРОТЯГОМ ВАГІТНОСТІ, ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ ТА ЗА АКУШЕРСЬКОЇ ЙГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

С. А. Власенко, М. В. Рубленко, Т. М. Чернишенко, О. В. Горницька, Т. М. Платонова

CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIONAL VALUES OF FEED RESOURCES FOR DEER

I. V. Vudmaska, A. P. Petruk, B. I.Kolisnyk

PECULIARITIES OF MORPHOGENESIS OF UNIVERSAL HEMATOPOESIS AND IMMUNE PROTECTION IN FETUSES OF DOMESTIC PIG

P. Gavrilin, A. Oliyar, O. Myrnyi

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ТОКСОПЛАЗМОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМУННОГО БІОСЕНCОРА

М. В. Галат, К. Є. Шаванова, М. Б. Стрільчук, Н. Ф. Шпирка, М. Ф. Стародуб

ВПЛИВ ГІПОКСІЇ НА ОКСИГЕНОВИЙ ГОМЕОСТАЗ ТА КИСЛОТНО-ЛУЖНИЙ БАЛАНС ОРГАНІЗМУ ПЛОДА ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ ТВАРИН

М. Д. Камбур, А. А. Замазій, Е. М. Лівощенко, Л. В.Плюта, А. В. Піхтирьова, С. В. Остапенко, О. М. Натяглий

ТРИВАЛІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

М. І. Кузів

EFFECT OF AMIDATED ALGINATE ON CHOLESTEROL IN SERUM, LIVER AND FAECES OF RATS FED FAT AND CHOLESTEROL-CONTAINING DIET

M. Marounek, Z. Volek, T. Taubner, D. Duškova, L. Kalachniuk, D. Tsvilikhovskyi

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГОВИХ СЕРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВИНЕЙ ЩОДО ЦИРКОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ЗА
ПЕРІОД 2013–2015 РОКІВ

Д. М. Масюк, А. В. Кокарєв, С. Г. Коляда, І. Л. Фурда, В. А. Байдалюк, М. П. Ситюк

ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «ГУМІЛІД» НА ПОКАЗНИКИ ПРОТЕЇНОВОГО ЙАМІНОКИСЛОТНОГО ОБМІНІВ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ КРОСУ «КОББ 500»

Є.О.Михайленко, О.О.Дьомшина, Г.О.Ушакова, В.Г.Грибан, Л.М.Степченко

CЕЗОННІ ТА ПОРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРОКСИДНИХ ПРОЦЕСІВ ІАКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ
У
КОРОПОВИХ РИБ

О. П. Руденко, О. І. Віщур

KINETIC PARAMETERS OF INULINASE AND LEVANASE ACTIVITY OF RAM RUMEN BACTERIA UNDER THE INFLUENCE OF CLINOPTILOLITE

M. Y. Sabat, R. Ya. Iskra

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «АНТИМАСТ» НА СТАН Т- І В-КЛІТИННОЇ ЛАНОК ІМУНІТЕТУ КОРІВ, ХВОРИХ НА СУБКЛІНІЧНУ ФОРМУ МАСТИТУ

Г. В. Собко

ФОРМУВАННЯ ПОПУЛЯЦІЙ КЛІЩІВ У ВИРОБНИЦТВІ ПТАХІВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

О.В. Тертична

ГЛУТАТІОН-ЗАЛЕЖНІ ЕНЗИМИ ПЕЧІНКИ ТА СЛІПОЇ КИШКИ ТВАРИН

О. М. Федець, І. М. Курляк, Р. С. Данкович

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ СКЛАД КОЗИНОГО І ОВЕЧОГО МОЛОКА ЗАЛЕЖНО ВІД ВИСОТИ ВИПАСАННЯ ТВАРИН

Т. І. Фотіна, Н. М. Зажарська

ВПЛИВ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ НА ВМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ОКРЕМИХ ІХ КЛАСІВ У ПЕЧІНЦІ ТА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ ДВОРІЧОК КОРОПА У КІНЦІ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

М. Б. Фурманевич, О. І. Віщур, К. Б. Смолянінов, В. А. Томчук

 

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search