ПРИЖИТТЄВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛИВУ ХЛОРПІРИФОСУ НА НЕЙРОНИ ГІПОКАМПУ ЩУРІВ В УМОВАХ КУЛЬТУРИ КЛІТИН

Ю. Т. Салига, В. В. Влізло

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут біології тварин НААН, Україна, Львів 79034, вул. В. Стуса, 38

Хлорпірифос належить до фосфорорганічного класу сполук, який широко використовується в якості пестицидів. Одним з ключових механізмів дії хлорпірифосу є його здатність інгібувати ензими холінестеразного ряду. Дослідження вчених різних країн, проведені в останні роки, довели існування також інших холіннезалежних механізмів впливу цієї речовини на живий організм. На жаль, зростає кількість наукових даних, які свідчать про те, що хлорпірифос є набагато небезпечнішим для організму, особливо дитячого, ніж вважали раніше. Нервова система — найуразливіша мішень згаданого вище токсиканта. Відомо, що хлорпірифос порушує нормальну життєдіяльність нервових клітин на різних етапах їх розвитку. У зв’язку з цим актуальним є пошук сучасних інформативних способів вивчення нейротоксичності цієї сполуки і з’ясування її особливостей.

У цій роботі поставили за мету апробувати метод прижиттєвого мікроскопування первинної культури клітин гіпокампу для дослідження їх росту, розвитку і життєдіяльності при внесенні в інкубаційне середовище хлорпірифосу, а також встановити наявність кількісних змін цих параметрів залежно від дози досліджуваного токсиканту і тривалості його дії. Для візуалізації нервових клітин проводили їх генетичне модифікування зеленим флуоресцентним білком (GFP) методом магнетофекції. Вивчали нейротоксичний вплив хлорпірифосу на клітини гіпокампу за умов in vitro, вносячи препарат у культуральне середовище в концентраціях 5; 15 і 30 μM. Якісний і кількісний аналіз інкубованих нейронів здійснювали через 24; 48 і 72 години експерименту.

Було підібрано оптимальні параметри і апробовано спосіб прижиттєвого дослідження впливу хлорпірифосу на ріст, розвиток і життєдіяльність нейронів гіпокампу в умовах первинної культури клітин.

Встановлено, що хлорпірифос при його внесенні до культурального середовища в концентраціях 5; 15 і 30 μM викликає статистично вірогідне (р<0,05) дозозалежне ушкодження та, як наслідок — загибель нейронів гіпокампу в умовах in vitro. Водночас виявлено статистично вірогідні (р<0,05) відмінності у показниках життєздатності гіпокампіальних нейронів залежно від тривалості дії на них досліджуваної фосфорорганічної сполуки.

Ключові слова: ГІПОКАМП, ЗЕЛЕНИЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ БІЛОК, КУЛЬТУРА КЛІТИН, КЛІТИННА СМЕРТЬ, НЕЙРОН, НЕЙРОТОКСИЧНІСТЬ, ТРАНСФЕКЦІЯ, ХЛОРПІРИФОС

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search