МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ ЗФІЗІОЛОГІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ТІЛЬНОСТІ ТА У КОРІВ З РОЗВИТКОМ ЕНДОТОКСИКОЗУ

Я. І. Гримак

mikomitoz@ukr.net

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій іменіС.З.Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

У статті наведено результати досліджень впливу ендотоксикозу у корів на морфологічні і біохімічні показники їх крові. Встановлено, що розвиток ендотоксикозу у тільних корів супроводжується зниженням в крові кількості еритроцитів, рівня гемоглобіну, загального протеїну, підвищення активності амінотрансфераз та збільшення кількості лейкоцитів порівняно з величиною цих показників у крові корів із фізіологічним перебігом вагітності. Також розвиток ендотоксикозу у тільних корів сприяє порушенню білоксинтезувальної, білірубіносинтезувальної та детоксикаційної функції гепатоцитів та порушенню фільтраційної функції нирок.

У корів з ознаками ендотоксикозу спостерігали нижчий вміст загального протеїну порівняно з контрольною групою корів, також встановлено зниження вмісту альбумінів уже на 8 і 9 місяці тільності. При дослідженні глобулінових фракцій у крові корів дослідної групи на 8 місять тільності встановлено підвищення α- і β-глобулінів на 16 і 15% відносно величин контрольної групи корів. Низький рівень сечовини в крові корів дослідної групи, де відповідно на 8 і 9 місяць тільності він знизився на 15 і 31% відносно контрольної групи тварин вказує на зниження дезінтоксикаційної функції печінки.

Ключові слова: КОРОВИ, ЕНДОТОКСИКОЗ, КРОВ, ТІЛЬНІСТЬ, ПРОТЕЇН, ГЕМОГЛОБІН, АМІНОТРАНСФЕРАЗИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search