ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПРОМІНЕННЯ МОШОНКИ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ НЕКОГЕРЕНТНИМ ПОЛЯРИЗОВАНИМ СВІТЛОМ

Л. Г. Євтух, Г. М. Калиновський

kludavet@gmail.com

Житомирський національний агроекологічний університет,
вул. Корольова, 39, м. Житомир, 10025, Україна

У досліді на 12-ти імпортованих бугаях-плідниках голштинської породи, віком 4–11 років, з яких за принципом аналогів було сформовано дві групи — дослідну і контрольну, по 6 голів у кожній, досліджували вплив некогерентного поляризованого світла, випромінюваного лампою «Біоптрон компакт ІІІ», на їх загальний стан, морфологічні, біохімічні показники крові і якість сперми. Промінь світла спрямовували на бокову поверхню зовнішньої стінки мошонки бугїв-плідників під прямим кутом на відстані 10 см при експозиції 6 хвилин. Проведено 10 сеансів по одному щодня. Одночасно опромінювали обидва сім’яники. Промінь світла зміщували по всій боковій поверхні мошонки. Сперму отримували згідно з графіком, двічі на тиждень дуплетною садкою. Якість спермопродукції визначали чотирикратно, за технологією системи «IVOS Sperm Analyzer» (Integrated Visual Optical System for sperm analysis) фірми «Hamilton Thorne Inc.» (США) впродовж кожних 10-ти днів: до застосування приладу, у період опромінення, після опромінення та через 55 днів після закінчення опромінення. Кров для морфологічного та біохімічного дослідження відбирали до початку опромінень та на 3-й день після їх закінчення.

Встановлено, що опромінення лампою «Біоптрон» зовнішньої бокової стінки мошонки бугаїв-плідників не впливає негативно на загальний стан тварин, морфологічні та біохімічні показники крові. Стимулювальний вплив на сперміогенез проявлявся у підвищенні активності, збільшенні концентрації в 1 мл та загальної кількості сперміїв в еякуляті як під час, так і після опромінення.

Ключові слова: БУГАЇ-ПЛІДНИКИ, НЕКОГЕРЕНТНЕ ПОЛЯРИЗОВАНЕ СВІТЛО, «БІОПТРОН», МОРФОЛОГІЧНІ, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ, СПЕРМАТОГЕНЕЗ, ОБ’ЄМ ЕЯКУЛЯТУ, РУХЛИВІСТЬ, КОНЦЕНТРАЦІЯ СПЕРМІЇВ

скачати повний текст статті в форматі PDF

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search