Біологія тварин, 2016, т. 18, № 3

Біологія тварин, 2016, т. 18, № 3

ОЦІНКА АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК КЛАСУ ХІНОЛОНІВ СТОСОВНО PASTEURELLA MULTOCIDA

М. М. Бабкіна, Л. Г. Пальчиковська, О. В. Васильченко, О. М. Дерябін, О. А. Тарасов

 ВПЛИВ АФЛАТОКСИНУ В1 НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ БАЛАНС У КЛІТИНАХ БІЛИХ ЩУРІВ

Н. К. Гойванович

ВПЛИВ БАЙПАС-ПРОДУКТУ НА ПРОЦЕСИ ТРАВЛЕННЯ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Т. О. Єлецька, М. В. Василевський, Л. Є. Берестова, Г. В. Міненко, М. С. Абдулаєва

ОЦІНКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ІНДИКІВ  ПРИ КЛІНІЧНОМУ ВИПРОБУВАННІ ПРЕПАРАТУ «БІОТОН»

М. І. Жила

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВІДТВОРЕННЯ В ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

О. С. Жулінська, С. Л. Дрозд, С. В. Могильницька

CARBOHYDRATE METABOLISM IN BLOOD AND LIVER OF RATS WITH EXPERIMENTAL DIABETES AND ITS CORRECTION BY ZINC CITRATE

R. Ya. Iskra, O. M. Slivinska, H. V. Klymets

ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ У РУБЦЕВІЙ РІДИНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ОЗНАКИ КОРІВ ЗА НАЯВНОСТІ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ І ЦЕОЛІТОВОГО БОРОШНА В РАЦІОНІ ПАСОВИЩНОГО ПЕРІОДУ

С. М. Коляда, Й. Ф. Рівіс

ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КРОЛЕМАТОК ЗА ВПЛИВУ РІЗНОЇ КІЛЬКОСТІ БОРОШНА СОЛОМИ В КОМБІКОРМІ

І. С. Лучин, В. Д. Корпанюк, Л. М. Дармограй

РОЗРОБКА ІМУНОБІОСЕНСОРНОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA

О. Ю. Новгородова, М. Ф. Стародуб

БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ СИРОВАТКИ КРОВІ КУРЧАТ ВНАСЛІДОК ДІЇ ДЕЗОКСИНІВАЛЕНОЛУ

Д. М. Островський

ГІНЕКОЛОГІЧНА ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ КОРІВ-ПЕРВІСТОК РІЗНИХ ПОРІД

А. С. Ревунець

ОБМІН АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК У РІДИНІ РУБЦЯ ТА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ КОРІВ ЗА НАЯВНОСТІ В ЇХ РАЦІОНІ КАВОВОГО ШЛАМУ

А. С. Романчук

ДІЯ КОМПЛЕКСІВ ПОЛІМЕРНИХ НОСІЇВ З АНТИСЕНС-ОЛІГОДЕЗОКСИНУКЛЕОТИДАМИ НА ГІСТОСТРУКТУРУ ПРІОНРЕПЛІКУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЩУРІВ

Н. Ю. Сусол, Ю. В. Мартин, Н. В. Кузьміна, В. В. Влізло

РІСТ, РОЗВИТОК І РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ САМИЦЬ ЩУРІВ ТА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ЇХ ПРИПЛОДУ ЗА ВИПОЮВАННЯ РІЗНИХ ДОЗ ЦИТРАТУ ГЕРМАНІЮ

Р. С. Федорук, М. І. Храбко, М. М. Цап, О. Е. Марцинко

FUNCTIONAL AND STRUCTURAL STATE OF RATS’ KIDNEYS AND LIVER UNDER THE INFLUENCE OF NANO-POLYMER BASED ON PSEUDOPOLYAMINO ACIDS

B. O. Chekh, M. V. Ferens, Y. V. Martyn, D. D. Ostapiv, V. V. Vlizlo

ІМУННИЙ СТАТУС ТЕЛЯТ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ ЗА ДІЇ ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИДУ

О. В. Яремко

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search