doi.org/10.15407/animbiol19.01

Біологія тварин Том 19, № 1, 2017 р.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ПРИЧИН І НАСЛІДКІВ МАСОВОЇ ЗАГИБЕЛІ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ

О. В. Арнаута, Л. Г. Калачнюк

ВИЗНАЧЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРИАЗИНІВ СТОСОВНО SALMONELLA TYPHIMURIUM

М. М. Бабкіна, О. В. Васильченко, О. М. Дерябін, О. А. Тарасов, А. М. Головко, Л. Г. Пальчиковська

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ М’ЯСА СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД ЗА АМІНОКИСЛОТНИМ СКЛАДОМ

Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, А. П. Кайнаш, Н. О. Офіленко

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОТОКСИЧНОСТІ КОМПЛЕКСІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ З ПОЛІМЕРНИМИ НАНОНОСІЯМИ

В. В. Влізло, Д. Д. Остапів, Б. О. Чех, М. І. Нагорняк, В. В. Олекса

НАПРУЖЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ІМУНІТЕТУ ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЦЕСТОДОЗІВ ОВЕЦЬ

В. Ф. Галат, В. А. Чорний

ОЦІНКА ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ І КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД

В. О. Даншин, С. Ю. Рубан, В. Ю. Афанасенко

ПОШИРЕННЯ КАЛІЦИВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ КОТІВ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ

Т. Г. Козленко, В. В. Недосєков

БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ІЗ ТОКСИЧНИМ ГЕПАТИТОМ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ ЦИТРАТУ ГЕРМАНІЮ

Г. П. Копильчук, О. М. Волощук, О. В. Баландюк

БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СТРЕСУ ЗА УМОВ УРАЖЕННЯ ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП НАТРІЮ НІТРИТОМ НА ТЛІ ТЮТЮНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

П. Г. Лихацький, Л. С. Фіра, Л. Є. Грицишин

ЗАСТОСУВАННЯ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ЛАВАЖУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ХВОРОБ НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У КОНЕЙ

А. Нєдзвєдзь, Г. Боровіч, I. Максимович, Л. Слівінська, К. Куб’як

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ АНТИГЕЛЬМІНТНОГО ФІТОПРЕПАРАТУ «ЩИТНИК» КЛАСИЧНИМ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИМ МЕТОДАМИ

Ж. М. Періг

ДІАГНОСТУВАННЯ ФІБРОЗНИХ ЗМІН У МІОКАРДІ СВІЙСЬКОГО КОТА ЗА КАРДІОМІОПАТІЙ

В. М. Плисюк, М. І. Цвіліховський

PECULIARITIES OF NON-ETHERIFIED FATTY ACIDS CONTENT IN CARP GILLS AT DIFFERENT CONCENTRATION OF COPPER AND ZINC IN THE WATER

Y. F. Rivis, N. E. Yanovych

ОЦІНКА ЗВ’ЯЗКУ ОДНОНУКЛЕОТИДНИХ ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНІВ КАЛЬПАЇН-КАЛЬПАСТАТИНОВОЇ СИСТЕМИ ТА КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК У ТВАРИН АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ

С. Ю. Рубан, О. М. Федота, Н. Г. Лисенко, О. І. Колісник, І. В. Горайчук, Л. П. Понько

ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Т. М. Супрович, Н. Б. Мохначова

ДИНАМІКА ФАГОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ НЕЙТРОФІЛІВ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ОКСИДАЦІЙНОГО СТРЕСУ ТА ДІЇ ЛІПОСОМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ

М. І. Харів, Б. В. Гутий

ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ТКАНИНАХ САМИЦЬ ЩУРІВ F0 ТА САМЦІВ F1 ЗА ВИПОЮВАННЯ НАНО І ХІМІЧНО СИНТЕЗОВАНОГО ГЕРМАНІЮ ЦИТРАТУ

М. І. Храбко, Р. С. Федорук, М. І. Храбко, О. Е. Марцинко, Г. Г. Денис

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search