КОРЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ДИСБАЛАНСУ В СПОРТИВНИХ КОНЕЙ

Bìol. Tvarin, 2019, volume 21, issue 1, pp. 55–64

КОРЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ДИСБАЛАНСУ В СПОРТИВНИХ КОНЕЙ

Л. Г. Слівінська, І. А. Максимович

maksymovych@lvet.edu.ua

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010, Україна

У статті подані результати досліджень корекції електролітного балансу у спортивних коней за фізичного навантаження середньої інтенсивності та показано позитивний вплив застосування мінералів на регідратацію.

Після фізичного навантаження середньої інтенсивності у спортивних коней розвивається дисбаланс електролітів, оскільки в сироватці крові знижується вміст натрію та калію, спостерігається тенденція до зниження вмісту загального кальцію та неорганічного фосфору. Однак фізичне навантаження у спортивних коней не впливало на обмін магнію в крові.

У коней електроліти відіграють важливу роль у регулюванні та балансі рідини, кислотно-основного стану, підтримці осмотичного тиску і нервово-м’язової активності. Низка факторів впливає на обмін електролітів у коней — зокрема тривалість та інтенсивність навантаження, умови навколишнього середовища (температура, вологість повітря), годівля, а в робочих тварин дефіцит іонів виникає внаслідок їх втрати з потом. За фізичного навантаження потовиділення в коней супроводжується дегідратацією і втратою п’яти основних елементів — натрію, хлориду, калію, магнію та кальцію. Зневоднення організму супроводжується зниженням ефективного об’єму циркулюючої крові та перфузії через внутрішні органи, тому споживання необхідної кількості води є важливим для працездатності і витривалості коней.

Встановлено, що у коней дослідної групи після лікування відновлювалися час наповнення капілярів та еластичність шкіри, колір слизових оболонок, збільшувалася толерантність до фізичних навантажень, нормалізувалася частота пульсу, зменшувалася частота виникнення аритмій. Водночас у коней контрольної групи розвивалися симптоми дегідратації: збільшувався час наповнення капілярів, діагностувалися сухість шкіри, почервоніння та ціаноз слизових оболонок, тахікардія, втомлюваність, збільшувався час відновлення після навантаження; зростала частота виникнення аритмій.

Застосування спортивним коням електролітів сприяло збільшенню споживання рідини та регідратації (зниження вмісту загального протеїну та величини гематокриту в крові). У коней контрольної групи показники, які характеризують рівень зневоднення, мали тенденцію до зростання.

У коней дослідної групи після проведеного лікування у сироватці крові зростав вміст натрію та калію, мав тенденцію до підвищення вміст кальцію, тоді як у контрольній поглиблювався електролітний дисбаланс (зниження вмісту натрію та калію в крові).

Ключові слова: СПОРТИВНІ КОНІ, ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ДЕГІДРАТАЦІЯ, ЗАГАЛЬНИЙ ПРОТЕЇН, ГЕМАТОКРИТ, ДИСБАЛАНС ЕЛЕКТРОЛІТІВ, НАТРІЙ, КАЛІЙ

 1. Al-Qudah K. M., Al-Majali A. M. Higher lipid peroxidation indices in horses eliminated from endurance race because of synchronous diaphragmatic flutter (Thumps). Journal of Equine Veterinary Science, 2008, vol. 28, issue 10, pp. 573–578. https://doi.org/10.1016/j.jevs.2008.08.007
 2. Assenza A., Congiu F., Giannetto C., Fazio F., Piccione G. Haematological Response Associated with Repeted Show Jumping Competition in Horse. Acta Scientiae Veterinariae, 2015, vol. 43, pp. 01–06. Available at: http://www.ufrgs.br/actavet/43/PUB%201305.pdf
 3. Barnes A., Kingston J., Beetson S., Kuiper C. Endurance veterinarians detect physiologically compromised horses in a 160 km ride. Equine Veterinary Journal, 2010, vol. 42, issue S38, pp. 6–11. https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.2010.00225.x
 4. Bergero D., Assenza A., Caola G. Contribution to our knowledge of the physiology and metabolism of endurance horses. Livestock Production Science, 2005, vol. 92, issue 2, pp. 167–176. https://doi.org/10.1016/j.livprodsci.2004.11.019
 5. Butudom P., Barnes D. J., Davis M. W., Nielsen B. D., Eberhart S. W., Schott H. C. 2nd. Rehydration fluid temperature affects voluntary drinking in horses dehydrated by furosemide administration and endurance exercise. The Veterinary Journal, 2004, vol. 167, issue 1, pp. 72–80. https://doi.org/10.1016/S1090-0233(03)00054-6
 6. Coenen M. Exercise and stress: impact on adaptive processes involving water and electrolytes. Livestock Production Science, 2005, vol. 92, issue 2, pp. 131–145. https://doi.org/10.1016/j.livprodsci.2004.11.018
 7. Coenen M. Macro and trace elements in equine nutrition. In: Geor R., Harris P., Coenen M., eds. Equine Applied and Clinical Nutrition. China, Saunders Elsevier, 2013, pp. 191–228. https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-3422-0.00010-9
 8. Coenen M., Meyer H., Steinbrenner B. Effects of NaCl supplementation before exercise on metabolism of water and electrolytes. Equine Veterinary Journal, 1995, vol. 27, issue S18, pp. 270–273. https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.1995.tb04935.x
 9. Dyson S. Lameness and poor performance in the sport horse: Dressage, show jumping and horse trials. Journal of Equine Veterinary Science, 2002, vol. 22, issue 4, pp. 145–150. https://doi.org/10.1016/S0737-0806(02)70139-1
 10. Fielding C. L., Magdesian K. G. Equine Fluid Therapy. Wiley Blackwell, 2015. https://doi.org/10.1002/9781118928189
 11. Fielding C. L., Magdesian K. G., Rhodes D. M., Meier C. A., Higgins J. C. Clinical and biochemical abnormalities in endurance horses eliminated from competition for medical complications and requiring emergency medical treatment: 30 cases (2005–2006). Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 2009, vol. 19, issue 5, pp. 473–478. https://doi.org/10.1111/j.1476-4431.2009.00441.x
 12. Foreman J. H. The exhausted horse syndrome. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 1998, vol. 14, issue 1, pp. 205–219. https://doi.org/10.1016/S0749-0739(17)30220-1
 13. Francesca S., Harold C. S., Kenneth W. H., Raymond J. G., Eduard J. C. Electrolyte supplementation for endurance horses: effects of fluid losses and performance. AAEPProc, 2007, vol. 42, pp. 82–85.
 14. Frape D. Feeding for Performance and the Metabolism of Nutrients During Exercise. In: Frape D. Equine Nutrition and Feeding. Chichester, Wiley-Blackwell, 2010, pp. 222–264.
 15. Frape D. Water requirements and fluid losses. In: Equine Nutrition and Feeding. Wiley Blackwell publications, 2010, pp. 37–45.
 16. Harris P. A., Schott H. C. 2nd. Nutritional management of elite endurance horses. Equine Applied and Clinical Nutrition. China, Saunders Elsevier, 2013, pp. 272–288. https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-3422-0.00014-6
 17. Holbrook T. C., Simmons R. D., Payton M. E., MacAllister C. G. Effect of repeated oral administration of hypertonic electrolyte solution on equine gastric mucosa. Equine Veterinary Journal, 2005, vol. 37, issue 6, pp. 501–504. https://doi.org/10.2746/042516405775314880
 18. Jansson A., Rytthammar Å., Lindberg J. E., Dahlborn K. Voluntary salt (NaCl) intake in Standardbred horses. Pferdeheikunde, 1996, vol. 12, issue 4, pp. 443–445.
 19. Jose-Cunilleras E. Abnormalities of body fluids and electrolytes in athletic horses. In: Hinchcliff K. W., Kaneps A. J., Geor R. J. (eds.). Equine Sports Medicine and Surgery. London, Elsevier, 2004, pp. 898–918. https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-2671-3.50044-1
 20. Kennedy M. A. P., Entrekin P., Harris P. A., Pagan J. D. Voluntary intake of loose versus block salt and its effect on water intake in mature idle thoroughbreds. In: Pagan J. D., Geor R. J. (eds.). 2001. Advances in Equine Nutrition. Vol. II. Nottingham, Nottingham University Press, 1998, pp.147–149.
 21. Maksymovych I. A. Exchange of electrolytes in sports horse for exercise. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytsky, 2017, vol. 19, issue 77, pp. 100–104. (in Ukrainian) https://doi.org/10.15421/nvlvet7723
 22. Maksymovych I. A., Slivinska L. G. Metabolic responses in endurance horses at exhausted syndrome. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2018, vol. 1, issue 1, pp. 17–22. DOI: 10.32718/ujvas1-1.03. (in Ukrainian) https://doi.org/10.32718/ujvas1-1.03
 23. McCutcheon L. J., Geor R. J. Sweat fluid and ion losses in horses during training and competition in cool vs. hot ambient conditions: implications for ions supplementation. Equine Veterinary Journal, 1996, vol. 28, issue S22, pp. 54–62. https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.1996.tb05032.x
 24. McCutcheon L. J., Geor R. J. Sweating: fluid and ion losses and replacement. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 1998, vol. 14, issue 1, pp. 75–95. https://doi.org/10.1016/S0749-0739(17)30213-4
 25. McCutcheon L. J., Geor R. J., Hare M. J., Ecker G. L., Lindinger M. I. Sweating rate and sweat composition during exercise and recovery in ambient heat and humidity. Equine Veterinary Journal, 1995, vol. 27, issue S20, pp. 153–157. https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.1995.tb05022.x
 26. McGowan C. Clinical pathology in the racing horse: the role of clinical pathology in assessing fitness and performance in the racehorse. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 2008, vol. 24, issue 2, pp. 405–421. https://doi.org/10.1016/j.cveq.2008.03.001
 27. McKeever K. H. Aging and how it affects the physiological response to exercise in the horse. Clinical Techniques in Equine Practice, 2003, vol. 2, issue 3, pp. 258–265. https://doi.org/10.1053/S1534-7516(03)00068-4
 28. Noleto P. G., Santos J. B. F., Rocha F. M., Fasano P. E., Guimarães E. C., Mundim A. V. Effect of a 130-km endurance ride on the serum biochemical profile of Mangalarga Marchador Horses. Journal of Equine Veterinary Science, 2016, vol. 39, pp. 7–11. https://doi.org/10.1016/j.jevs.2015.08.010
 29. Piccione G., Giannetto C., Assenza A., Fazio F., Caola G. Serum electrolyte and protein modification during different workload in jumper horse. Comparative Clinical Pathology, 2007, vol. 16, issue 2, pp. 103–107. https://doi.org/10.1007/s00580-007-0667-1
 30. Pritchard J. C., Burn C. C., Barr A. R. S., Whay H. R. Validity of indicators of dehydration in working horses: a longitudinal study of changes in skin tent duration, mucous membrane dryness and drinking behavior. Equine Veterinary Journal, 2008, vol. 40, issue 6, pp. 558–564. https://doi.org/10.2746/042516408X297462
 31. Robert C., Goachet A. G., Fraipont A., Votion D.-M., Van Erck E., Leclerc J.-L. Hydration and electrolyte balance in horses during an endurance season. Equine Veterinary Journal, 2010, vol. 42, issue S38, pp. 98–104. https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.2010.00198.x
 32. Santos S. A., Silva R. A. M. S., Azevedo J. R. M., Mello M. A. R., Soares A. C., Sibuya C. Y., Anaruma C. A. Serum electrolyte and total protein alterations in Pantaneiro horse during long distance exercise. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 2001, vol. 53, issue 3, pp. 01–10. https://doi.org/10.1590/S0102-09352001000300013
 33. Schott H. C. 2nd, Marlin D. J., Geor R. J., Holbrook T. C., Deaton C. M., Vincent T., Dacre K., Schroter R. C., Jose-Cunilleras E., Cornelisse C. J. Changes in selected physiological and laboratory parameters in elite horses competing in a 160 km endurance race. Equine Veterinary Journal, 2006, vol. 38, issue S36, pp. 37–42. https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.2006.tb05510.x
 34. Tamzali Y., Marguet C., Priymenko N., Lyazrhi F. Prevalence of gastric ulcer syndrome in high-level endurance horses. Equine Veterinary Journal, 2011, vol. 43, issue 2, pp. 141–144. https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.2010.00129.x
 35. Tarmonova L. Ju., Shutov A. M. Anaemia and renal dysfunction at elderly and senile patients with diastolic heart failure. Clinical gerontrology, 2007, vol. 13, issue 11, pp. 8–12. (in Russian)
 36. Varaksina Zh. V. Myocardial dystrophy of physical overstrain in horses. Autoref. dis. ... cand. vet. sci. 16.00.01. St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine, 2002, 19. (in Russian)
 37. Waller A. P., Heigenhauser G. J. F., Geor R. J., Spriet L. L., Lindinger M. I. Fluid and electrolyte supplementation after moderate intensity exercise enhances muscle glycogen resynthesis in Standardbred horses. Journal of Applied Physiology, 2009, vol. 106, issue 1, pp. 91–100. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.90783.2008
 38. Zobba R., Ardu M., Niccolini S., Cubeddu F., Dimauro C., Bonelli P., Dedola C., Visco S., Parpaglia M. L. P. Physical, hematological, and biochemical responses to acute intense exercise in polo horses. Journal of Equine Veterinary Science, 2011, vol. 31, issue 9, pp. 542–548. https://doi.org/10.1016/j.jevs.2011.03.010

Завантажити повний текст статті у форматі PDF

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search