Bìol. Tvarin, 2019, volume 21, issue 4

Біологія тварин, Том 21, № 4, 2019

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ МІНЛИВОСТІ ВІРУСУ ГРИПУ A СУБТИПІВ H1N1 ТА H7N9 НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
С. В. Буряченко, Б. Т. Стегній

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНЕВОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ МИШЕЙ ЗА ДІЇ МОДИФІКОВАНОГО ПЕКТИНУ
А. Г. Вовкогон

АСОЦІАЦІЯ ЕУСТРОНГІЛІДОЗУ З ІНШИМИ ПАРАЗИТАРНИМИ ІНВАЗІЯМИ ХИЖИХ РИБ ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
С. Л. Гончаров

ВПЛИВ СПОЛУК СИЛІЦІЮ НА ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ТКАНИНАХ ОРГАНІЗМУ КРОЛІВ
А. І. Іваницька, Я. В. Лесик, Г. Г. Денис

ВПЛИВ ЕТИЛТІОСУЛЬФАНІЛАТУ ТА ХРОМУ(VI) НА СТАН ПРО/АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В КРОВІ ЩУРІВ
Б. Котик, Р. Іскра, О. Сушко, О. Слівінська, Г. Климець, О. Бучко, А. Пилипець, В. Приймич

ІЗОФОРМИ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ В ТКАНИНАХ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ БУГАЇВ
Н. Кузьміна, Д. Остапів

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ КРОЛІВ ЗА ВПЛИВУ РІЗНИХ КІЛЬКОСТЕЙ ЦИНКУ ЦИТРАТУ ТА ЙОГО ПОЄДНАННЯ З ЦИТРАТАМИ КОБАЛЬТУ І ХРОМУ
Я. В. Лесик, І. В. Лучка, Н. О. Босаневич, Г. Г. Денис, О. С. Грабовська

THE ADDITION OF STIMULATION SCHEME WITH ANTI-ESTERASE SUBSTANCES IMPROVES THE EWE LAMBING RATE
I. V. Lobachova, V. S. Yakovchuk

MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES OF PIGLETS’ BLOOD UNDER THE ACTION OF FEED ADDITIVE “BUTASELMEVIT-PLUS”
V. Martyshuk, B. V. Gutyj, O. I. Vishchur

EFFECTS OF TETRACYCLINE INJECTION ON BLOOD CALCIUM AND RUMINAL ACTIVITY IN SHEEP
P. Mudroň

RELATIONSHIP BETWEEN ALLELES OF GENE BOLA-DRB3 AND SOMATIC CELLS AMOUNT IN MILK OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED
T. M. Suprovych, O. I. Vishchur, M. P. Suprovych, V. A. Chepurna

ВПЛИВ ДЕЦИЛСУЛЬФАТУ НАТРІЮ ТА ХЛОРПРОМАЗИНУ НА ПОСТГІПЕРТОНІЧНИЙ ШОК ЕРИТРОЦИТІВ ССАВЦІВ
О. О. Чабаненко, Н. А. Єршова, Н. В. Орлова, Н. М. Шпакова

gslogoICLOGO

cr

nbuv

WorldCat Logo

oa

Search