an1

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ КЛІТИН КРОВІКОНЕЙ ЗА АНАПЛАЗМОЗНО-БАБЕЗІОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

М. П. Прус1, П. П. Джус2, Н. С. Перегіняк1

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1Національний університет біоресурсів і природокористування України,

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041

2Інститут розведення і генетики тварин НААН України, вул. Погребняка, 1,

с. Чубинське, Бориспільський район, Київська область


Вперше в Україні проведено комплексне діагностичне обстеження коней. Досліджено гематологічні та цитогенетичні зміни показників крові коней української верхової породи за власними модифікаціями. Встановлено особливості клініко-морфологічних змін у коней при анаплазмозно-бабезіозній інвазії, ураженість тварин збудниками кровопаразитарних хвороб (Babesiacabаlli, Babesiaequi та Anaplasmaphagocytophilum (Ehrlichia equi)) в залежності від віку. Проведено статистичну обробку отриманих результатів досліджень, що дало можливість проаналізувати динаміку морфологічних показників крові хворих тварин до та після лікування, тварин-носіїв у порівнянні з контрольною групою. Встановлено залежність частот клінічних проявів при змішаній інвазії від віку, вірулентності збудників, реактивності організму тварин. Найбільш високу інвазованість збудниками зафіксували у коней 12-ти років. Відмічені відмінності в динаміці кількості еритроцитів, лейкоцитів і рівня гемоглобіну при різній тривалості і тяжкості перебігу. Зафіксовано збільшення кількості моноцитів та лімфоцитів у крові тварин дослідних груп. У спонтанно інвазованих тварин відзначали різке зниження кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, окрім носіїв. Проте у коней після лікування і тварин-носіїв вміст гемоглобіну знижувалася повільніше і швидше відновлювався. У коней за суміжної інвазії кровопаразитами встановлено порушення генетичного гомеостазу, що проявляється підвищеним рівнем клітин із мікроядрами, кількісними порушеннями каріотипу за типом анеуплоїдії та підвищенням частоти утворення хроматидних фрагментів.Згідно з результатами цитогенетичного аналізу оцінено рівень соматичної мінливості у коней української верхової породи за суміжної інвазії збудниками кровопаразитарних хвороб. Рекомендовано проведення комплексного цитогенетичного моніторингу коней в умовах небезпеки інвазування їх збудниками кровопаразитарних хвороб.

Ключові слова: КОНІ, МОРФОЛОГІЯ КРОВІ, ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ, МІКРОЯДРА, СТРУКТУРНІ АБЕРАЦІЇ, АНАПЛАЗМОЗ, БАБЕЗІОЗ

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search