an1

ДИНАМІКА АНТИТІЛ ЗА СПОНТАННОГО САЛЬМОНЕЛЬОЗУ У ТЕЛЯТ

Т. О. Пундяк

to-pundyak@i.ua

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Україна, м. Львів, 79010, вул. Пекарська, 50


Сальмонельоз сільськогосподарських тварин реєструють у всіх країнах світу. Хвороба завдає значних економічних збитків тваринництву. Так, за даними (ЗарозаВ. Г., 1985), захворюваність тварин у випадку несвоєчасного проведення протисальмонельозних заходів сягає 50–80 %, летальність — 50–70 %.

За останні роки у багатьох країнах світу відзначено значне зростання кількості спалахів захворювання сальмонельозом як сільськогосподарських тварин, так і людей. Рівень захворювання людей на сальмонельоз в Україні в останні роки не зменшується: на 100000 населення в ці роки він коливався в межах величин 15,91–21,78 випадків.

Проведено ретроспективний імунологічний моніторинг динаміки антитіл до антигенів мікробної клітини сальмонел у клінічно хворих і клінічно здорових телят за спонтанного сальмонельозу на неблагополучних щодо сальмонельозу молочнотоварних фермах.

Рівень антитіл до антигенів сальмонельозної палички за спонтанного сальмонельозу у телят мають динаміку вірогідного зростання в перші 30 діб після одужання клінічно хворих на сальмонельоз телят із наступним поступовим зниженням їх рівня. Виявлення високих (>1:100) титрів антитіл в РА або в РНІФ, що вказує на наявність активного інфекційного процесу в організмі досліджуваних тварин.

Виявлення рівня антитіл до антигенів мікробної клітини сальмонел у РА і РНІФ в сироватці крові молодняка великої рогатої худоби у титрах 1:100 і вище, що вказує на перебігу активного інфекційного процесу в популяції сприйнятливих тварин. Рівень антитіл у сироватці крові телят за активного інфекційного процесу або за сальмонелоносійства до антигенів S. dublin є вірогідно вищими, ніж до антигенів S. typhimurium, що вказує на еволюційно триваліші взаємини між популяцією великої рогатої худоби, як господарем, і S. dublin, як паразитом.

Обидві імунологічні реакції — РА і РНІФ як в комплексному, так і самостійному застосуванні об’єктивно віддзеркалюють імунологічний статус популяції господаря за сальмонельозу.

Ключові слова:САЛЬМОНЕЛЬОЗ ТЕЛЯТ, ТИТРИ САЛЬМОНЕЛЬОЗНИХ АНТИТІЛ, РЕАКЦІЯ АГЛЮТИНАЦІЇ, РЕАКЦІЯ НЕПРЯМОЇ ІМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ, МОЛОДНЯК ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search