http://doi.org/10.15407/animbiol16.04

Біологія тварин, 2014, т. 16, № 4

 

ОБМІННІ ПРОЦЕСИ АЗОТОВМІСТНИХ СПОЛУК У РУБЦІ ТА РІСТ ТЕЛЯТ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ЦЕОЛІТУ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД

М. І. Грабовенський

 

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИЩУРІВЗА УМОВ ПЕРЕДЗАБІЙНОГО СТРЕСУ ПРИ ВИКОРИСТАННІБІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

С. С. Грабовський

 

QUALITATIVE INDICATORS OF RAM-SIRES THAWED SPERM, FROZEN IN DIFFERENT PERIODS OF SEXUAL ACTIVITY

K.Grymak, R. Pogranichniy

 

ВПЛИВ ВІТАМІНУ D3 НА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА НЕСПЕЦИФІЧНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

В. Ю. Гудима, І. В. Вудмаска

 

ВПЛИВ pH НА ФЕРМЕНТАЦІЮ СОЄВОЇ, СОНЯШНИКОВОЇ ТА РІПАКОВОЇ МАКУХИ У ВМІСТІ РУБЦЯ КОРІВ IN VITRO

О. В. Гультяєва, Н. В. Голова, В. В. Влізло

 

ЛІПІДНИЙ СКЛАД СИРОВАТКИ КРОВІ ОВЕЦЬ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСОМ ЛЕЙКОЗУ ВРХ

Л. М. Іщенко, С. Д. Мельничук, В. Д. Іщенко, С. В. Сисолятін, В. Г. Спиридонов

 

ПОРІВНЯЛЬНА ВІКОВА ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ МІКРОБОЦЕНОЗУ СЛІПОЇ КИШКИ КУРЕЙ ТА ПЕРЕПЕЛІВ

М. В. Камінська, О. М. Стефанишин, Г. І. Нечай, Н. І. Борецька, С. В. Гураль,І. М. Попик, Н. І. Цепко, В. В. Литвин

 

ОНТОГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ ВМІСТУ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЇХ КЛАСІВ У РІЗНИХ ОРГАНАХ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

В. О. Кисців

 

ОБМІН АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК У РУБЦІ КОРІВ ЗА НАЯВНОСТІ ЦЕОЛІТУ В РАЦІОНІ ПАСОВИЩНОГО ПЕРІОДУ

С.М.Коляда

 

МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСТУ І РОЗВИТКУ КЛОАКАЛЬНОЇ СУМКИ ІНДИКІВ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ

А. В. Костюк

 

МОРФОЛОГІЯ ДОРЗАЛЬНОГО ЯДРА БЛУКАЮЧОГО НЕРВА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

О. Є. Куклін, Б. В. Смолянінов

 

qualitative analysis of cellular prion In the cerebellum of the Wistar line rats of different age groups

M. V. Kushkevych, V. V. Vlizlo

 

НАКОПИЧЕННЯ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОГО ПАНКРЕАТИЧНОГО НЕКРОЗУНА КУЛЬТУРАХ КЛІТИН РИБ

М. І. Майстренко, Ю. П. Рудь, Л. П. Бучацький

 

Стан АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КРОВІ СВИНЕЙ ЗА респіраторних захворювань та ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ «ФЛОВЕТ 30 %» і «ФЛОРИКОЛ»

В. П. Музика

 

БІОМОРФОЛОГІЯ М’ЯЗІВ КОЛІННОГО СУГЛОБА ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ЧАПЛЕВИХ — FAMILIA ARDEIDAE

В.П.Нікітов

 

ЗМІНИ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПОРОСЯТ ПЕРШОГО МІСЯЦЯ ЖИТТЯ

І. І. Панікар, C. А. Ничик

 

ГОЛШТИНІЗАЦІЯ ВІДКРИТОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Л. М. Піддубна

 

MOLECULAR AND GENETIC CHARACTERIStics ISOLATES Virus of porcine enzootic Encephalomyelitis ISOLATED FROM WILD BOAR AND DOMESTIC Swine ON THE TERRITORY OF UKRAINE

M. P. Sytiuk, V. G. Spyrydonov, V. O. Postoienko, S. D. Melnychuk, V. V. Nedosekov

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ RAPD-PCR ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ

І. М. Сливка, О. Й. Цісарик, T. Боцер

 

ДИНАМІКА активнОстІ Хоріонічного гонадотропІну за стабілізації маннітом та сахарозою при тривалому зберіганні

Ю.І. Сливчук

 

ПРОТИВІРУСНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ індол-вмісних конденсованих тетрациклічних сполук

В. С. Ташута, З. С. Клестова, А. К. Вороніна, Ш. Дгебуадзе

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОСТРУКТУРИ, ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВОВНИ ОВЕЦЬ РІЗНИХ ПОРІД

В.М.Ткачук, П.В.Стапай

 

Зміна показників еритроцитопоезу крові кролів за внутрішньом’язового введення інактивованої полівалентної вакцини проти лептоспірозу великої рогатої худоби

В. В.Уховський, А. В. Розумнюк

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «МОЛОДІ ВЧЕНІ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»,

Інститут біології тварин НААН, 5–6 грудня 2014 року, Львів

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search