http://doi.org/10.15407/animbiol17.01

Біологія тварин, 2015, т. 17, № 1

 

Вплив кадмію та Хрому (VI) на Стан антиоксидантної системи в клітинах крові коропа (Cyprinus carpio L.)

Т.В.Багдай, В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. П. Олексюк

 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У ЦУЦЕНЯТ УПРОДОВЖ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

М. М. Брошков

 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВІРУЛЕНТНОСТІ ЗБУДНИКІВ ДЕРМАТОМІКОЗІВ ТВАРИН

А. М. Волков

 

Вікові перетворення гістоархітектоніки паренхіми лімфатичних вузлів у великої рогатої худоби в постнатальному онтогенезі

П. М. Гаврилін, Н. Г. Перепечаєва, Н. М. Тішкіна

 

ДЕПОНУВАННЯ ГОРМОНІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ЯЙЦЯХ ПТАХІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕМБРІОНІВ

А. В Гунчак, І. Б. Ратич

 

ВМІСТ ТБК-АКТИВНИХ ПРОДУКТІВ В ЕРИТРОЦИТАХ СВИНЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О.В.Данчук, В.А.Добровольський, В.А.Чепурна, Л.Б. Савчук, В.В.Карповський, П.В.Карповский, В.М.Скрипкіна, А.О.Ландсман

 

CERTAIN BIOCHEMICAL PARAMETERS AND ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN BULL BLOOD UNDER THE INFLUENCE OF CHELATE CHROMIUM COMPOUNDS

Ye. O. Dzen, I. V. Luchka, Y. T. Salyha,O. G. Malyk

 

ГІСТОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОКРЕМИХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ПОРОСЯТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОБІОТИЧНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК

М. І. Жила

 

ВПЛИВ L-КАРНІТИНУ у складі РАЦІОНУ БУГАЇВ НА ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТА ЯКІСТЬ СПЕРМИ

В. А. Коберська

 

ТОКСИКОКІНЕТИКА КУПРУМУ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ НАНОКОМПОЗИТУ МЕТАЛІВ (Аg, Cu, Fe, ДВООКИС Mn) З КОРМОМ

О. Т. Куцан, О. Л. Оробченко, М. Є. Романько

 

СТАН ПРИРОДНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ У ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ІМУНОТРОПНОГО ПРЕПАРАТУ

Н. З. Огородник, О. І. Віщур

Мізик В. П

 

НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ У КРОВІ ПОРОСЯТ, ХВОРИХ НА КОЛІЕНТЕРОТОКСЕМІЮ, ТА ЗА ДІЇ СПЕЦИФІЧНИХ ГАММА-ГЛОБУЛІНІВ

М. І. Рацький, О. І. Віщур, К. Б. Смолянінов, Н. А. Брода, Н. М. Лешовська, Д. І. Мудрак

 

Вплив препарату «ремівітал» на показники обмінувуглеводів у корів, хворих на кетоз

М. Р. Сімонов

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВМІСТУ ХЛОРОРГАНІЧНИХ ТА ФОСФОРОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ У МЕДІ ТА ПРОДУКТАХ БДЖІЛЬНИЦТВА

Г. А. Скрипка, В. В. Касянчук

 

ВИДІЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІ ЇМОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ  ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ RFLP-PCR ГЕНУ 16S рРНК

І.М.Сливка, О.Й.Цісарик, T.Боцер

 

ВПЛИВ СТУПЕНЯ ЗРІЛОСТІ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ПРОВІДНІСТЬ ООЦИТІВ МИШЕЙ

Є. І. Смольянінова, В. О. Шигимага, А. О. Колеснікова, О. А. Стріха, Л. І. Попівненко, Є. О. Гордієнко

 

ВПЛИВ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ МІКОТОКСИНІВ КОРМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ КОНЕЙ

О.В.Ткачов, І.О.Жукова

 

FATTY ACID COMPOSITION OF TISSUE LIPIDS GOSLINGSANDGOOSEEMBRYONS

A. S. Fedorko, O. O. Danchenko, Yu. V. Nikolaeva,A. V. Yakoviychuk


THE CONTENT OF CERTAIN HEAVY METALS IN TISSUES AND PRODUCTS OF HONEY-BEES UNDER THE CONDITION OF THEIR FEEDING WITH NATIVE SOY FLOUR ADDING CHLORIDE AND AQUANANO CHROME CITRATE

R. S. Fedoruk, L. I. Romaniv, I. I. Kovalchuk

 

КОРИГУВАННЯ СТАНУ ОРГАНІЗМУ ЩЕПЛЕНИХ ТВАРИН ІМУНОМОДУЛЯТОРАМИ НА ПРИКЛАДІ ПРЕПАРАТУ «АМІКСИН» ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ВАКЦИНИ «ХІПРАБОВІС-4» МОЛОДНЯКУ ВРХ

Н. М. Харченко

 

БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ І БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ МОЛОКА ЗА ВПЛИВУ ЦИТРАТІВ ХРОМУ, СЕЛЕНУ, КОБАЛЬТУ ТА ЦИНКУ

М. М. Хомин, Р. С. Федорук, С. Й. Кропивка

 

ЗМІНА КОНЦЕНТРАЦІЇ ФОЛІКУЛОСТИМУЛЮЮЧОГО ГОРМОНУ ТА ЕСТРАДІОЛУ У ДОМАШНІХ КІШОК ПРОТЯГОМ ЕСТРАЛЬНОГО ЦИКЛУ ТА ЗА ВВЕДЕННЯ СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ ПРОГЕСТЕРОНУ

Ю.В.Щербакова

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search