http://dx.doi.org/10.15407/animbiol19.02

Біологія тварин Том 19, № 2, 2017 р.

АКТИВНІСТЬ І ВМІСТ ІЗОЗИМІВ МАЛАТДЕГІДРОГЕНАЗИ У ТКАНИНАХ ЯЄЧНИКІВ І МАТКИ КОРІВ ВПРОДОВЖ СТАТЕВОГО ЦИКЛУ

М. М. Акимишин

ЕКСПРЕСІЯ ІМУНОРЕЦЕПТОРНИХ ПРОТЕЇНІВ У ПЛАЗМОЛЕМІ ЕНТЕРОЦИТІВ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ У ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ КОЛОСТРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ

С. I. Голопура, M. O. Маринюк, M. I. Цвіліховський

ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ ЖИРУ В РАЦІОНІ КОРІВ І pН ВМІСТУ РУБЦЯ НА ЙОГО ФЕРМЕНТАЦІЮ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ЛІПІДАХ МОЛОКА

О. В. Гультяєва, А. П. Петрук, В. В. Влізло

РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ БДЖОЛИНИХ МАТОК ЗА УМОВ ПІДГОДІВЛІ ЦИТРАТАМИ АРГЕНТУМУ І КУПРУМУ

І. І. Двилюк, І. І. Ковальчук

АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД М’ЯСА СВИНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГМ-СОЇ У ЇХНІХ РАЦІОНАХ

С. Г. Зінов’єв, А. М. Шостя

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН В СТІНЦІ КИШЕЧНИКУ ЗА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ СТРОНГІЛЯТОЗІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

О. В. Кручиненко, М. В. Скрипка, І. І. Панікар

БІЛКИ ПЛАЗМИ КРОВІ КОРОПА ЗА ДІЇ СУЛЬФАНІЛАМІДУ

І. М. Курбатова

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСАТЕЛІТНОЇ ДНК ВЕСЛОНОСА (POLYODON SPATHULA)

Х. М. Курта, О. О. Малишева, В. Г. Спиридонов

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ БИКА І БАРАНА ДО ПОСТГІПЕРТОНІЧНОГО ШОКУ

А. О. Мазур, О. Є. Ніпот, Н. В. Орлова, Н. М. Шпакова

ShRNA-MEDIATED KNOCKDOWN OF PITUITARY TUMOR TRANSFORMING GENE 1 (PTTG1): OPTIMIZATION OF THE EFFECT ON EARLY OSTEOBLAST DIFFERENTIATION

Kh. V. Malysheva, O. K. Pavlenko, R. S. Stoika, O. G. Korchynskyi

ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ В КОНЕЙ ЗА РІЗНОГО ПЕРЕБІГУ УВЕЇТУ

А. О. Меженський

ДИНАМІКА ВІДМИРАННЯ БДЖІЛ ЗА УМОВИ ЗАРАЖЕННЯ РІЗНИМИ ДОЗАМИ СПОР МІКРОСПОРИДІЙ NOSEMA APIS ТА NOSEMA CERANAE

Г. В. Односум, Т. М. Єфіменко, Н. М. Сорока

ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ ТАУРИНУ НА АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ і ЛІПОПРОТЕЇНОВИЙ СКЛАД КРОВІ ЩУРІВ

Р. Остапів, Х. Скиба, В. Манько

ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ПАСТЕРЕЛЬОЗНО-АСКАРИДІОЗНОГО МІКСТ-ЗАХВОРЮВАННЯ ПТИЦІ В УКРАЇНІ ЗА 2012–2016 РР.

В. М. Плис

ВПЛИВ 5-ДОБОВОГО ВВЕДЕННЯ ВІТАМІНІВ А ТА Е НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЕРИТРОЦИТA ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЩУРІВ, ІНТОКСИКОВАНИХ ХЛОРПІРИФОСОМ

В. П. Росаловський

ПОКАЗНИКИ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРУ ЛІПІДІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ

А. О. Уманська, Д. О. Мельничук, С. Д. Мельничук, Л. Г. Калачнюк, В.С. Морозова

THE INFLUENCE OF SURFACES MODIFIED BY DIFFERENT POLYMERIC SUBSTANCES ON THE GROWTH OF MOUSE EMBRYONIC FIBROBLASTS CELL LINE NIH3T3

O. Shtapenko

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search