http://doi.org/10.15407/animbiol19.03

Біологія тварин Том 19, № 3, 2017 р.

PERSPECTIVES OF CERIUM NANOPARTICLES USE IN AGRICULTURE

I. S. Bityutskyy, О. S. Tsekhmistrenko, S. I. Tsekhmistrenko, M. Y. Spyvack, U. M. Shadura

ОБМІН РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ РЕМОНТНИХ СВИНОК ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ПРОБІОТИЧНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «ПРОПІГ»

І. М. Блайда

НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ У САМИЦЬ ЩУРІВ ТА ЇХ ПОТОМСТВА ЗА ІНТОКСИКАЦІЇ ХЛОРПІРИФОСОМ ДО ЗАПЛІДНЕННЯ

С. В. Грабовська

ВНУТРІПОРОДНА КАРІОТИПОВА МІНЛИВІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО СТУПЕНЯ СПОРІДНЕНОСТІ

В. В. Дзіцюк, М. М. Передрій

ВПЛИВ СПОЛУК СИЛІЦІЮ НА ІМУНОФІЗІОЛОГІЧНУ РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ КРОЛІВ

А. І. Іваницька, Я. В. Лесик, М. М. Цап

АНАЛІЗ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ СИРОВАТКИ КРОВІ КОРІВ ЗА СУБКЛІНІЧНОЇ ФОРМИ КЕТОЗУ

Д. В. Кібкало

ІНТЕРФЕРОНИ: ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРІЇ

В. М. Оксамитний

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ-ПЕРВІСТОК СУЧАСНИХ МОЛОЧНИХ ПОРІД В УМОВАХ ОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

М. С. Пелехатий, Л. М. Піддубна, О. А. Кочук-Ященко, Д. М. Кучер

СКЛАД ЛІПІДІВ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ВПЛИВУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА «ГУМІЛІДУ»

С. М. Пінчук, Д. Ф. Милостива

ОСОБЛИВОСТІ АНТИОКСИДАНТНОГО ВПЛИВУ ВІТАМІНУ E НА ОКИСНІ ПРОЦЕСИ У М’ЯСІ ГУСЕЙ

Г. В. Рубан, О. В. Яковійчук, Т. І. Галько, О. О. Данченко

ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ В ОРГАНАХ CYPRINUS CARPIO L. ЗА РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ

С. В. Сисоляті

ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ КРОЛИЦЬ НА РАННІХ СТАДІЯХ СУКРІЛЬНОСТІ ЗА ДІЇ РІЗНИХ ФОРМ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ СТАБІЛІЗОВАНИХ ГОНАДОТРОПІНІВ

Ю. І. Сливчук, В. Я. Сирватка, І. I. Гевкан, О. В. Штапенко, І. О. Матюха, Г. О. Мілованова, О. Ю. Сливчук

ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ «ACTIVO» І «ПРОПОУЛ» НА СКЛАД МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКУ ПЕРЕПЕЛІВ ПОРОДИ «ФАРАОН» ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ

О. М. Стефанишин, А. В. Гунчак, О. І. Луковська, Я. М. Сірко, В. О. Кисців, Б. Б. Лісна, С. І. Коретчук

ГЕМАТОЛОГІЧНІ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ F2 У ПЕРІОД ТРИВАЛОГО ВИПОЮВАННЯ НАНО-Ge ЦИТРАТУ

Р. С. Федорук, У. І. Тесарівська, М. І. Храбко, М. М. Цап, О. П. Долайчук, С. Й. Кропивкa

EFFECTS OF THE COMPLEX OF MAGNESIUM AND CHROMIUM CITRATES ON THE CARBOHYDRATE METABOLISM IN THE BLOOD OF RATS WITH EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS

  1. A. Shatynska, R. Ya. Iskra, O. Z. Svarchevska
© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search