http://doi.org/10.15407/animbiol19.04

Біологія тварин Том 19, № 4, 2017 р.

 ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ МУРАШИНОЇ КИСЛОТИ ТА ГУМІНОВОЇ ДОБАВКИ

О. М. Бучко, А. З. Пилипець

СЕЗОННА ДИНАМІКА ЗАРАЖЕННЯ ХИЖИХ ВИДІВ РИБ НЕМАТОДАМИ EUSTRONGYLIDES EXCISUS JÄGERSKIÖLD, 1909 (NEMATODA: DIOCTOPHYMATIDAE) У ДНІПРО-БУЗЬКОМУ ЛИМАНІ ТА ДЕЛЬТІ ДНІПРА

С. Л. Гончаров, Н. М. Сорока, А. І. Дубовий

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПРОТЕЇНОВОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ ЗА ДІЇ АЛІМЕНТАРНИХ ЧИННИКІВ

Б. Я. Кирилів, А. В. Гунчак

SPECIAL FEATURES OF BULLS SKIN OF FAST- AND LONG-GROWING BEEF CATTLE BREEDS

S. Kozir

METABOLIC SYNDROME OF HORSES DURING PHYSICAL ACTIVITY (DIAGNOSTICS CRITERIA)

А. Maksymovych, L. G. Slivinskа

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ З ПРІСНОВОДНОЇ ВОДОРОСТІ LEMNA MINOR, ЗБАГАЧЕНОЇ ЙОДОМ, НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ БІЛИХ ЩУРІВ

С. В. Мерзлов, Р. О. Ривак

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТУ ГЛУТАМАТУ В НЕРВОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ПОМІРНОЇ ТА ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ

А. О. Пастухов, Н. В. Крисанова, Т. О. Борисова

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СИНТЕЗУ ТИТРІВ АНТИТІЛ У СИРОВАТЦІ КРОВІ КОНЕЙ ПІСЛЯ ЩЕПЛЕННЯ ВАКЦИНОЮ ПРОТИ СИБІРКИ ТВАРИН ЗІ ШТАМУ BACILLUS ANTHRACIS UA–07 «АНТРАВАК»

І. О. Рубленко, В.Г. Скрипник

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ СВИНЕЙ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЗА ЯКІСНИМ СКЛАДОМ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ

В. І. Халак, О. С. Грабовська, І. В. Лучка, Г. Г. Денис

ГІСТОСТРУКТУРА ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ САМИЦЬ ЩУРІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ ЗА ДІЇ РІЗНИХ ДОЗ ГЕРМАНІЮ ЦИТРАТУ

М. І. Храбко, Р. С. Федорук, Ю. В. Мартин, У. І. Тесарівська, М. І. Шумська

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF COMPLEX OF ENROFLOXACIN WITH NANOPOLYMER GLULA-DPG-PEG600

A.Chekh, I. A. Dron, S. I. Vynnytska, V. V. Oleksa, I. E. Atamaniuk, V. V. Vlizlo

Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «МОЛОДІ ВЧЕНІ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

8–9 грудня 2017 р., м. Львів

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search