Bìol. Tvarin, 2018, volume 20, issue 2

Біологія тварин, Том 20, № 2, 2018

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИЛАДУ «ПАРКЕС-Л» НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД КРОВІ ТА ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У СОБАК
О. М. Бобрицька, К. Д. Югай, Л. А. Водоп’янова, І. О. Жукова

ОБМІН ЦИНКУ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ЗМІШАНО-ЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЦИНКУ, МАНГАНУ І КОБАЛЬТУ
В. С. Бомко, Ю. Г. Кропивка, Л. Г. Бомко

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІВАЛЕНТНОЇ ІНАКТИВОВАНОЇ ВАКЦИНИ (ВАРІАНТ EQUI) ПРОТИ ЛЕПТОСПІРОЗУ КОНЕЙ
О. Є. Галатюк, О. Р. Калнаус, В. О. Волинець, О. О. Кучерявенко

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У НИРКАХ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ГІСТАМІНУ ТА ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ
Н. П. Гарасим, О. І. Бішко-Москалюк, А. М. Шумська, Д. І. Санагурський

ВПЛИВ АКВАЦИТРАТУ ЙОДУ НА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ПОРОСЯТ НА ДОРОЩУВАННІ
Р. В. Гунчак, Г. М. Седіло

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ВЕСЛОНОСА (POLYODON SPATHULA) ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ
Х. М. Курта, О. О. Малишева, В. І. Бабенко, В. Г. Спиридонов

ВПЛИВ ЦИТРАТІВ НАНОЧАСТИНОК МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОТЕЇНОВОГО ОБМІНУ В ТКАНИНАХ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ
С М. Медвідь, А. В. Гунчак, О. М. Стефанишин, А. Г. Пащенко

ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ ПОРОСЯТ ЗА ЗМІШАНОЇ НЕМАТОДОЗНО-ПРОТОЗООЗНОЇ ІНВАЗІЇ
Р. А. Пеленьо

ВМІСТ І СКЛАД ЛІПІДІВ НАЙДОВШОГО М’ЯЗА СПИНИ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ РІЗНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ІНТЕНСИВНОЇ ВІДГОДІВЛІ
П. В. Стапай, Н. М. Параняк, В. М. Ткачук, Н. П. Стахів

АКТИВНІСТЬ ОКРЕМИХ ТРАНСФЕРАЗ У СИРОВАТЦІ КРОВІ СТЕРЛЯДІ РІЗНОГО ВІКУ
Р. Р. Сулейманова

ЗМІНИ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ГЕМОЛІМФИ У БДЖІЛ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ «БІОКОНТАКТ ПЛЮС»
С. Ф. Тушак, Т. О. Романишина, Ж. В. Рибачук, Л. Ф. Лемешинська

ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ДЕЯКІ БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОТІВ ЗА ХВОРОБ ПЕЧІНКИ
І. В. Чала, В. С. Русак, Л. О. Чупрун, П. В. Ковальов

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search