https://doi.org/10.15407/animbiol16.01

Біологія тварин, 2014, т. 16, № 1

ЗМІНИ МЕТАБОЛІЧНИХ РЕАКЦІЙ В КРОВІ ТРИБОРНИХ КОНЕЙ В ДИНАМІЦІ ТРЕНІНГУ

А.В.Андрійчук, Г.М.Ткаченко, Н.М.Кургалюк, І.В.Ткачова, М.С.Вартовник

 

 

Вплив шестивалентного хрому на активність ензимів гліколізу та пентозофосфатного шляху в лейкоцитах крові кроликів

Г. Л. Антоняк, Н. П. Хомич

 

ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ЦИТРАТНИХ СПОЛУК ФЕРУМУ

Р.З.Березовський, І.Я.Максимович, В.В.Влізло

 

 

ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ ЗА ОСЦИЛЯТОРНОГО РЕЖИМУ ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ

В.М.Волощук, Д.О.Біндюг, С.А.Манюненк

 

ІМПЕДАНСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЕРАТИНУ ВОВНЯНОГО ВОЛОКНА

В. В. Гавриляк, О. С. Яремкевич,Г. М. Седіло

 

АНАЛІЗ АКТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ ПРОТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА РИНКАХ УКРАЇНИ

А.М. Головко, Н.Г. Пінчук,Г.В. Дмитриєва

 

Вплив ентеросорбентів на активність NO-синтази у клітинах щурів за умов введення афлатоксину В1

Х.М.Головчак,І.в.Панчук, Г.Л.Антоняк, О. Є. Возна 

 

СИНТЕЗ КОРТИЗОЛУ І АЛЬДОСТЕРОНУ НАДНИРНИКОВИМИ ЗАЛОЗАМИ КРОЛІВ ЗАГОСТРОГО АРГІНІНОВОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ

О.О.Гопаненко

 

REACTION OF THE POPULATIONS OF DISEASE CAUSATIVE AGENTS IN ANIMALS TO THE INFLUENCE OF SAGITTARIA SAGITTIFOLIA L.INTRAVITAL EXCRETIONS

O. M. Zhukorskiy, O.V. Gulay, V. V. Gulay, N. P. Tkachuk

 

ДЕЯКІ БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ СВИНЕЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГМ-СОЇ В ЇХ РАЦІОНАХ

С.Г.Зинов’єв

 

 

ВПЛИВ ТІОТРІАЗОЛІНУ У СКЛАДІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ СПЕРМИ ПСІВ НА ЦІЛІСНІСТЬ ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН ТА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ АКРОСОМ СПЕРМІЇВ ПІСЛЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ

А.Р. Корбецький, М.М. Шаран

 

ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЛОРАТАДИНУ НА ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ

О. Б. Кузьмінов

 

ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВОК МІКРООРГАНІЗМАМИ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ З ДОЇЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

М.Д. Кухтин, Н.В. Крушельницька

 

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ЯКІСТЬ СПЕРМИ КРОЛІВ-ПЛІДНИКІВ ЗА УМОВ ВИПОЮВАННЯ СПОЛУК СІРКИ І ХРОМУ

Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, С. Й. Кропивка, О. П. Долайчук

 

ВПЛИВ МЕТІФЕНУ ТА ВІТАМІКС SE НА ЕНЗИМНУ СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ БИЧКІВ ЗА ХРОНІЧНОГО НІТРАТНО-НІТРИТНОГО ТОКСИКОЗУ З КАДМІЄВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Н.В.Назарук, Д.Ф.Гуфрій

 

ОБМІН РЕЧОВИН ТА М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ ПОЛІСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «МІКРОЛІПОВІТ»

М.З. Паска

 

Активність Ензимів антиоксидантного захисту в тканинах поросят за різного рівня Цинку в раціоні

О. М. Сеньків, Р. Я. Іскра,І. М. Мартинишин, О. М. Бучко, І. Я. Максимович, Н. Л. Цепко

 

Розробка вітамінно-гормональних фітопрепаратів для профілактики перинатальної патології овець та кіз

П. М. Скляров, В. П. Кошевой,С. Я. Федоренко

 

ЕНТЕРОСОРБЕНТИ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

В.А.Томчук

 

 

ВМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ І СПІВВІДНОШЕННЯ ЇХ ФРАКЦІЙ У ТКАНИНАХ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ БОРОШНА НАТИВНОЇ СОЇ З ДОДАВАННЯМ ХЛОРИДУ ТА ЦИТРАТУ ХРОМУ

Р. С. Федорук, Л. І. Романів

 

ОЦІНКА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ М’ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЕЙ РІЗНОГО ГЕНЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

В. П. Хвостик

 

ГЕНОМНА ТА BLUP ОЦІНКА КРОЛІВ НОВОЗЕЛАНДСЬКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ В РОЗРІЗІ ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

Є. А. Шевченко, К. В. Копилов

© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search