ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

1. Редакція наукового журналу «Біологія тварин» приймає рукописи, які відповідають встановленим вимогам до оформлення статей; заступник головного редактора чи науковий редактор визначають відповідність статті профілю журналу та погоджують (призначають) рецензентів, а відповідальний секретар скеровує на рецензування двом експертам, які є фахівцями у відповідній галузі науки. Рукопис проходить одностороннє «сліпе» рецензування (single-blind) — рецензент знає про автора, автор про рецензента — ні.
2. Після отримання статті рецензент впродовж 10 діб розглядає матеріали. За наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент має право відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну раду чи відповідального секретаря. Строки рецензування в окремому випадку можуть змінюватися для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.
3. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається листуванням електронною поштою через відповідального секретаря.
4. Ступінь відповідності авторського тексту статей визначають за допомогою freeware-сервісу «eTXTАнтіплагіат».
5. Після остаточного аналізу статті рецензент надсилає рецензію за формою додатку 1, відповідальний секретар електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.
6. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, статтю скеровують автору з пропозицією врахувати зауваження або аргументовано спростувати їх при підготовці оновленого варіанту статті. До виправленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює внесені зміни у статті. Виправлений варіант статті повторно надають рецензенту. Датою прийняття статті вважають дату отримання редакцією позитивного висновку рецензента щодо опублікування статті.
7. За непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу, яку розглядають на засіданні редакційної ради. Редакційна рада залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності чи небажання автора врахувати зауваження рецензентів яка може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю.
8. Остаточне рішення про включення друкованих статей до публікації приймає редакційна рада, а затверджує Вчена рада Інституту біології тварин НААН, після чого відповідальний секретар повідомляє автора про очікуваний термін публікації. В окремих випадках, за рішенням редакційної ради та узгодження з рецензентами, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері журналу.
9. Затверджену до публікації статтю дають технічному редактору. Рукописи у вигляді макету статті повертають автору для схвалення.
10. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість висновків та науково-практичний рівень статті несуть автори і рецензенти.
© 2016 Біологія тварин науковий журнал

Search