ОГЛЯДИ

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЦИНКУ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Г. Л. Антоняк, О. В. Важненко, В. Д. Бовт, О. М. Стефанишин, Н. Є. Панас

БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ХРОМУ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН

Р. Я. Іскра, В. В. Влізло

БІОХІМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ

ТРАНСПОРТНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕМБРАН ЗА ДІЇ ФЛУРЕНІЗИДУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ

Н. О. Боднарчук, М. В. Бура, Д. І. Санагурський

ГЛУТАТІОНОВА ЛАНКА СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ДОБАВКИ ГУМІНОВОЇ ПРИРОДИ

О. М. Бучко, І. Я. Максимович

ПОКАЗНИКИ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ У КОРІВ НА РІЗНИХ ФАЗАХ ЛАКТАЦІЇ ТА ПЕРІОДАХ УТРИМАННЯ

В. В. Влізло, І. М. Петрух, М. Р. Сімонов

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОВНЯНОГО ВОЛОКНА ЗА НОРМИ ТА ПАТОЛОГІЧНОГО СТОНШЕННЯ

В. В. Гавриляк

ВМІСТ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ВЕРШКОВОМУ МАСЛІ, ВИРОБЛЕНОМУ В УКРАЇНІ

Р. А. Голубець, О. В. Голубець, С. М. Шкаруба, О. І. Віщур

ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД ВНУТРІШНЬОЇ МЕМБРАНИ МІТОХОНДРІЙ ЕНТЕРОЦИТІВ ТОНКОЇ КИШКИ ТА ГЕПАТОЦИТІВ ПРИ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ТА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІПОСОМ

В. А. Грищенко, В. А. Томчук

ЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЛАЗМИ КРОВІ, ПЕЧІНКИ І СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЇ РИБ’ЯЧИМ ЖИРОМ

Ю. З. Длябога

ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ

М. М. Долгая

МОЛЕКУЛЯРНІ ІЗОФОРМИ ТА АКТИВНІСТЬ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ У СУБСТРУКТУРАХ КЛІТИНИ ЗА ДІЇ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ

Л. Г. Калачнюк, І. М. Басараб, Д. О. Мельничук, С. Д. Мельничук,М. С. Калачнюк, О. В. Кошман, Г. І. Калачнюк

КОНЦЕНТРАЦІЯ ІНСУЛІНУ В КРОВІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. І. Карповський, В. М. Костенко, Д. І. Криворучко

Вплив глутатіону і цистеїну, доданих до середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів, на її збереження

С. Б. Корнят

АНТИОКСИДАНТНий захист і виживання сперміїв за різного окисного навантаження в ЕЯКУЛЯТах БУГАЇВ

Н. В. Кузьміна

ВПЛИВ ДЕФІЦИТНОЇ ЗА РАЦІОНОМ МІДІ НА ДИНАМІКУ УТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРОКСИДАЦІЇ У МОЛОДНЯКУ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ

Д. Ф. Милостива

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ МЕТАБОЛІЗМУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ЦУЦЕНЯТ

Д. В. Морозенко, О. П. Тимошенко, Л. П Рябкова, Л. В. Гроздєва

ГЛУТАТІОНОВА СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ВМІСТ ПРОДУКТІВ ПОЛ У КРОВІ СВИНОМАТОК ТА ЇХ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ВІТАМІНІВ А, D3, Е

Н. З. Огородник

СЕЗОННІ ЗМІНИ ПЕРОКСИДНИХ ПРОЦЕСІВ І АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ЗЯБРАХ ПРІСНОВОДНИХ РИБ

Н. П. Олексюк

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИРОВАТКОВОГО АЛЬБУМІНУ У ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТВАРИННОГО СВІТУ

Г. В. Пехіменко, Т. М. Кучмеровська

ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТКАНИНИ МАТКИ за різного фІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЯЄЧНИКА

А. З. Пилипець, Ю. В. Мартин, Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, М. М. Акимишин

ВПЛИВ L-ГЛУТАМІНОВОЇ КИСЛОТИ НА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЩУРІВ

Н. О. Салига

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ФІТОПРЕПАРАТУ НА АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ТА ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТКАНИН ЯПОНСЬКИХ ПЕРЕПЕЛІВ

Я. М. Сірко, В. О. Кисців

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН В МІТОХОНДРІЯХ ТКАНИН ТЕЛИЦЬ ЗА УМОВ ДІЇ ГОНАДОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ У ФОРМІ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ЕМУЛЬСІЇ

Ю. І. Сливчук

КОРИГУВАННЯ ЛІПІДНОГО СКЛАДУ ВНУТРІШНЬОЇ МЕМБРАНИ МІТОХОНДРІЙ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ ТОНКОЇ КИШКИ ТА ПЕЧІНКИ ПРИ ДІЇ КАДМІЮ НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ

В. А. Томчук, В. А. Грищенко, С. В. Хижняк

ВПЛИВ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО ПРОБІОТИКУ МУЛЬТИБАКТЕРІН НА АНАЕРОБНУ ФАЗУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ У СПЕРМІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ

С. І. Цехмістренко, Ю. О. Радзівілова

АКТИВНІСТЬ БЕТА-N-АЦЕТИЛ- ГЕКСОЗОАМІНІДАЗИ В ОБОЛОНКАХ І РІДИНАХ ЗАРОДКА КУРЧАТИ

Р. Юзефчик, Б. Дроба, М. Дроба

ПРОЦЕСИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЗАРОДКАХ В’ЮНА ЗА ДІЇ ПОХІДНИХ ТІОСУЛЬФОКИСЛОТ

О. С. Яремкевич, Н. П. Головчак, С. В. Хом’як, В. І. Лубенець, Д. І. Санагурський, В. П. Новіков

ЖИВЛЕННЯ ТА ГОДІВЛЯ

ВПЛИВ СЕЛЕНУ І ВІТАМІНУ Е НА БІОГІДРОГЕНІЗАЦІЮ НЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У РУБЦІ ВІДГОДІВЕЛЬНОЇ ВРХ

Ю. П. Білаш, О. В. Голубець, О. Й. Цісарик, І. В. Вудмаска

ВПЛИВ ВІТАМІНУ Е НА ВМІСТ ЛІПІДІВ У М’ЯСІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Р. В. Волошин

ВПЛИВ СЕЛЕН-МЕТІОНІНУ НА БІОХІМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПЛАЗМИ КРОВІ КОРІВ ЗА РІЗНОГО ВМІСТУ ЖИРУ В РАЦІОНІ

Н. В. Голова, А. П. Дідович, І. В. Вудмаска

ФУНКЦІОНАЛЬНІ І ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЙНИХ КОРІВ ТА БУГАЙЦІВ НА ВІДГОДІВЛІ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ СІНАЖУ ІЗ ГАЛЕГИ СХІДНОЇ (GALEGA ORIENTALIS LA)

Л. М. Дармограй

ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТКАНИН МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ ДОБАВКИ ХРОМУ ХЛОРИДУ

І. І. Ковальчук, Р. С. Федорук , Л. М. Ковальська, Ю. В. Ковальський, А. Р. Гавраняк

ВМІСТ ВІТАМІНІВ А і Е У КРОВІ КРОЛІВ ТА ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ РІЗНИХ ДОЗ ХЛОРИДУ ХРОМУ

Я. В. Лесик

ВПЛИВ ГОДІВЕЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ПЕРОКСИДНІ ПРОЦЕСИ Й АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ПЕЧІНЦІ КОРОПА

І. М. Попик, Н. П. Олексюк, В. Г. Янович

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ МОЛОКА ОВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГІРСЬКОКАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ ЗА УМОВ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ СІРКИ І ЙОДУ В ЇХ РАЦІОНАХ

Н. П. Сидір, П. В. Стапай

ВПЛИВ ДОБАВОК ХЛОРИДУ ХРОМУ НА ОБМІН ЛІПІДІВ В ПЕЧІНЦІ, СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ І ЗЯБРАХ ДВОРІЧОК КОРОПА

К. Б. Смолянінов, І. В. Невоструева, Н. В. Голова, І. В. Вудмаска, В. Г. Янович

ФЕРМЕНТАЦІЯ ВУГЛЕВОДІВ І ПРОТЕЇНУ В РУБЦІ КОРІВ ЗА ДОДАВАННЯ ДО РАЦІОНУ БІКАРБОНАТУ НАТРІЮ ТА КАРБОНАТІВ КАЛЬЦІЮ І МАГНІЮ

І. М. Ткач, І. В. Невоструєва, І. В. Вудмаска

АМІНОКИСЛОТНИЙ І МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ВОВНИ ВІВЦЕМАТОК І ЯГНЯТ ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ ВІВЦЕМАТКАМ ПІДВИЩЕНИХ РІВНІВ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ФІЛЬТРОПЕРЛІТУ

В. М. Ткачук, П. В. Стапай

АНТИОКСИДАНТНИЙ І ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ БУГАЙЦІВ ТА ПРИРОСТИ МАСИ ТІЛА ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ХРОМУ В РАЦІОНІ

М. М. Хомин

ТРАНС-ІЗОМЕРИ ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ КРОВІ ТА МОЛОКА ПРИ ЗГОДОВУВАННІ КОРОВАМ НАСІННЯ РІПАКУ

О. Й. Цісарик, І. В. Вудмаска

ЕКОЛОГІЯ І ТОКСИКОЛОГІЯ

ТОКСИЧНІСТЬ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НА КУЛЬТУРИ КЛІТИН ЛЮДИНИ IN VITRO

Л. В. Адаменко

ВПЛИВ КАДМІЮ НА АКТИВНІСТЬ ДЕГІДРОГЕНАЗ В ЕРИТРОЦИТАХ КРОЛІВ

Ю. В. Жиліщич, Н. Є. Панас, Г. Л. Антоняк

ДО ОЦІНЮВАННЯ ЦИТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПОЛІМЕРНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕСТ-ОБ’ЄКТУ — СПЕРМІЇВ БУГАЇВ

В. П. Музика, І. С. Атаманюк, О. І. Чайковська, О. П. Панич, О. І. Сергієнко, Д. Д. Остапів, І. М. Яремчук, Н. В. Кузьміна, Р. Д. Остапів

ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНА ПОВЕДІНКА ЩУРІВ ЗА хронічнго впливу НА НИХ НИЗЬКИХ ДОЗ ХЛОРПІРИФОСУ

Ю.Т. Салига, Н.І. Талоха, О.М. Стефанишин

СТАН СИСТЕМИ ПРООКСИДАНТИ-АНТИОКСИДАНТИ В НИРКАХ ЩУРІВ, ЯКИМ ВВОДИЛИ АФЛАТОКСИН В1

Р. О. Федяков, Г. Л. Антоняк, О. М. Стефанишин

КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ ТА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОНПЕРОКСИДАЗИ І ВМІСТ ВІДНОВЛЕНОГО ГЛУТАТІОНУ В ТКАНИНАХ КОРОПА ПРИ БРАНХІОНЕКРОЗІ

С. Г. Андрієчко, О. І. Віщур

ВПЛИВ ЗАЖИТТЄВИХ ВИДІЛЕНЬ ЛИЧИНОК PARASCARIS EQUORUM НА УТВОРЕННЯ МІКРОЯДЕР В ЕРИТРОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ КОНЕЙ

А. В. Винярська

ЖОВЧОУТВОРЕННЯ ТА ЖОВЧОВИДІЛЕННЯ У ЩУРІВ ПРИ ГОСТРОМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ УРАЖЕННІ ПЕЧІНКИ

В. В. Влізло, О. І. Приступа

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «ІНВОЛЮТИН» ПРИ ЗНИЖЕННІ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У КОРІВ

І. І. Гевкан, Ю. І. Сливчук, С. В. Федорова, О. Я. Юрків

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ У КРОВІ ПОРОСЯТ, ХВОРИХ НА КОЛІЕНТЕРОТОКСЕМІЮ, ТА ЗА ДІЇ СПЕЦИФІЧНИХ ГАММА-ГЛОБУЛІНІВ

М. І. Рацький, О. І. Віщур, Н. А. Брода, Д. І. Мудрак, І. Й. Матлах

ГІПЕРТОНІЧНИЙ КРІОГЕМОЛІЗ ЕРИТРОЦИТІВ БИКА, КОНЯ, СОБАКИ І ЛЮДИНИ: ОСМОТИЧНІ І ТЕМПЕРАТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Н. М. Шпакова, С. С. Єршов, Н. В. Орлова

ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ВІТАМІНІВ У КРОВІ КОРІВ ЗА АНЕМІЇ

Л. Г. Слівінська, В. І. Левченко

КЛІНІЧНІ СИМПТОМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ І НИРОК У СОБАК З ОЗНАКАМИ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ

В. П. Фасоля, В. С. Русак

ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ОКСИДУ АЗОТУ В УМОВАХ ЗАПАЛЬНО-РЕПАРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК У СОБАК ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ «ІМУНОМ-ДЕПО»

В. С. Шаганенко, М. В. Рубленко

ГЕНЕТИКА, РОЗВЕДЕННЯ І СЕЛЕКЦІЯ

КЛАСТЕР ГЕНІВ БІЛКІВ МОЛОКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Ю.В. Гузєєв

СЕЛЕКЦІЙНА РОБОТА З ЛІНІЯМИ ТА РОДИНАМИ ПРИ ВДОСКОНАЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

М. І. Кузів

РЕПРОДУКТИВНІ ТА ПРОДУКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ

Й. Макульська, А. Стигар, Л. Смагєль, А. Велгаж

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДБОРУ СТРАУСІВ ДЛЯ ПЛЕМІННОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗА ОЗНАКАМИ ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ

М. І. Сахацький, Ю. В. Осадча

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОБОТОЗДАТНОСТІ В РОДИНАХ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИТОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ

І. О. Супрун

ВИЗНАЧЕННЯ ДНК-ПОЛІМОРФІЗМУ КРОЛІВ ЗА ISSR-МАРКЕРАМИ

Є. А. Шевченко, К. В. Копилов

ОТРИМАННЯ ПОМІСНИХ ОВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГІРСЬКОКАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ВІДТВОРЕННЯ

Т. В. Чокан, М. М. Шаран, М.Муравскі

ІМУНОЛОГІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ

ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ КОРІВ ТА ЇХ ТЕЛЯТ ЗА ДІЇ ПРЕПАРАТУ «ОЛІГОВІТ»

Н. А. Брода, О. І. Віщур, М. І. Рацький, Н. М. Лешовська, З. І. Крушельницька

МОРФО-ГІСТОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ І ПЕЧІНКИ ПЕРЕПІЛОК ТА КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ЙОДУ У ЇХ РАЦІОНАХ

А. В. Гунчак, І. Б. Ратич, Ю. Я. Федик

ГЛІКОПРОТЕЇНИ ТА ІМУНОБІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС КРОВІ ТЕЛИЦЬ У ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ТРАВЛЕННЯ В ПЕРЕДШЛУНКАХ І ВИПОЮВАННЯ «СОЄВОГО МОЛОКА»

О. П. Долайчук, Р. С. Федорук, І. І. Ковальчук

АКТИВНІСТЬ Т- І В-КЛІТИННОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ У КРОВІ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЧИСТОКРОВНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ВЕРХОВИХ ПОРІД ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Н. А. Ковальчук, О. І. Віщур

ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ БІЛОГО АМУРА, ВИРОЩЕНОГО ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ

О. М. Ковальчук

КІЛЬКІСТЬ Т- І В- ЛІМФОЦИТІВ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ У КРОВІ ГУСЕЙ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ВІТАМІНІВ Е І С У РАЦІОНІ

Д. І. Мудрак, О. І. Віщур

ВПЛИВ СВИНЦЮ НА ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ CYPRINUS CARPIO L.

М. Я. Онисковець, В.В. Снітинський

ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ НАТИВНИХ КАЗЕЇНОВИХ МІЦЕЛ

Л. А. Сторож, А. В. Юкало

ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН КРОВІ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ У ТЕЛИЦЬ ПІД ЧАС ДІЇ БІОЛОГІЧНОГО ПОДРАЗНИКА

В. О. Трокоз

БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ

ВМІСТ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ПРІОНА В КЛІТИНАХ ЛІНІЇ L1210 ЗА ДІЇ ФОСФОТІОАТНИХ АНТИСЕНС−ОЛІГОДЕЗОКСНУКЛЕОТИДІВ

Л. А. Іваницька, В. В. Стадник, Х. Я. Майор, В. В. Влізло

ЧУТЛИВІСТЬ МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ РІЗНОГО СКЛАДУ ДО АНТИБІОТИКІВ НА ПРИКЛАДІ ESCHERICHIA COLI ТА CANDIDA ALBICANS, ВИДІЛЕНИХ ІЗ МОЛОКА КОРІВ

В. О. Калашніков

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕНІТОРЕЗИСТЕНТНИХ МУТАНТІВ ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES СEREVISIAE ТА PHAFFIA RHODOZYMA

Г. В. Колісник, Г. І. Нечай, М. В. Камінська, Н. І. Борецька, С. В. Гураль, Н. І. Цепко

ГЕТЕРОЛОГІЧНА ЕКСПРЕСІЯ ГЕНА SNORA Streptomyces nogalater В КЛІТИНАХ АКТИНОМІЦЕТІВ — ПРОДУЦЕНТАХ АНТРАЦИКЛІНОВИХ АНТИБІОТИКІВ

Д. О. Климишин

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОТРИМАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕНІТОРЕЗИСТЕНТНИХ МУТАНТІВ ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES СEREVISIAE

Г. В Колісник, Г. І. Нечай, М. В. Камінська, Н. І. Борецька, С. В. Гураль, Н. І. Цепко

ОЧИСТКА САПОГЕНІНУ ІЗ ОЛІЇ НАСІННЯ ВОВЧНИКА (DAPHNE MEZEREUM L.) ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО АКТИВНОСТІ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ЛІМФОМІ NK/LY

М. М. Луцик, А. М. Ященко, І. В. Кичун, М. Д. Луцик, Р. С. Стойка

ВПЛИВ МОДИФІКОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ СКЛА НА АДГЕЗІЮ ТА ПРОЛІФЕРАЦІЮ КЛІТИН МЕЛАНОМИ МИШІ ЛІНІЇ B16F10

О. Штапенко, С. Федорова, І. Гевкан, Ю. Стецишин, О. Жолобко, М. Огар

Search