ГЛУТАТІОНОВА ЛАНКА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ДОБАВКИ ГУМІНОВОЇ ПРИРОДИ

О. М. Бучко, І. Я. Максимович

У статті наведено дані про вплив біологічно активної кормової добавки «Гумілід» на глутатіонову ланку системи антиоксидантного захисту поросят у період відлучення від свиноматок. Встановлено, що при додаванні до раціону поросят «Гуміліду» як окремо, так і в комплексі з мікроелементами підвищується на 3–27 доби після відлучення активність глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та вміст відновленого глутатіону в еритроцитах. Ці дані свідчать про вищий рівень системи антиоксидантного захисту і краще засвоєння мікроелементів з корму тварин, які отримували додатково добавку гумінової природи до стандартного раціону. Виявлено пролонгованість дії «Гуміліду» на організм поросят, що є актуальним для підвищення адаптаційної здатності у критичний період відлучення від свиноматки.

Ключові слова: АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА, СТРЕС, ВІДЛУЧЕННЯ, «ГУМІЛІД», ПОРОСЯТА.

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search