ПОКАЗНИКИ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ У КОРІВ НА РІЗНИХ ФАЗАХ ЛАКТАЦІЇ ТА ПЕРІОДАХ УТРИМАННЯ

В. В. Влізло, І. М. Петрух, М. Р. Сімонов

У роботі представлений аналіз активності лужної фосфатази, концентрації загального кальцію, неорганічного фосфору, кальцитоніну та паратгормону у крові корів на різних фазах лактації та періодах утримання. Встановлено, що у зимово-стійловий період рівень загального кальцію в крові на всіх етапах лактації корів, порівняно до літньо-пасовищного, знижувався. Зниження вмісту загального кальцію в крові корів зимово-стійлового, на початку та кінці лактації літньо-пасовищного періодів утримання спричиняє зростання активності лужної фосфатази та активацію прищитоподібною залозою синтезу паратгормону, що стимулює резорбцію кісткової тканини, мобілізацію з неї кальцію, відповідно рівень кальцитоніну, дія якого є протилежною до дії паратгормону, знижується.

Ключові слова: КОРОВИ, ЛАКТАЦІЯ, ЗАГАЛЬНИЙ КАЛЬЦІЙ, НЕОРГАНІЧНИЙ ФОСФОР, КАЛЬЦИТОНІН, ПАРАТГОРМОН, ЛУЖНА ФОСФАТАЗА.

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search