ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД ВНУТРІШНЬОЇ МЕМБРАНИ МІТОХОНДРІЙ ЕНТЕРОЦИТІВ ТОНКОЇ КИШКИ ТА ГЕПАТОЦИТІВ ЗА ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ТА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІПОСОМ

В. А. Грищенко, В. А. Томчук

Значну радіочутливість виявляють ентероцити та гепатиоцити. Кінцевий прояв реакцій клітинних мембран на дію іонізуючої радіації залежить від особливостей їхньої структури. Фосфоліпідний склад біомембран є важливою структурно-функціональною характеристикою будь-яких клітин. Встановлено ефективність використання ліпосомальної форми біологічно активної добавки FLP-MD на основі фосфоліпідів молока для відновлення фосфоліпідного складу внутрішньої мембрани мітохондрій ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки та гепатоцитів в умовах дії на організм щурів іонізуючої радіації.

Ключові слова: ФОСФОЛІПІДИ, ІОНІЗУЮЧА РАДІАЦІЯ, ВНУТРІШНЯ МЕМБРАНИ МІТОХОНДРІЙ, ЕНТЕРОЦИТИ, ГЕПАТОЦИТИ, ЛІПОСОМИ, ЩУРИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search