ЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЛАЗМИ КРОВІ, ПЕЧІНКИ ТА СКЕЛЕТНИХ МЯЗІВ ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЇ РИБЯЧИМ ЖИРОМ

Ю. З. Длябога

За експериментальної гіперхолестеринемії вміст холестеролу в плазмі крові щурів найбільше зростає у ліпопротеїнів низької щільності. У плазмі крові щурів із експериментальною гіперхолестеринемією та впливом згодовуваного їм риб’ячого жиру підвищується рівень ліпопротеїнів високої щільності. У щурів з експериментальною гіперхолестеринемією вміст загальних ліпідів у плазмі крові та печінці зростає за рахунок триацилгліцеролів, етерифікованого та неетерифікованого холестеролу, а в скелетних м’язах – триацилгліцеролів і етерифікованого холестеролу. Додавання риб’ячого жиру до раціону щурів з експериментальною гіперхолестеринемією нормалізує вміст загальних ліпідів, триацилгліцеролів, етерифікованого та неетерифікованого холестеролу в їх плазмі крові, печінці та скелетних м’язах. Інтактні щури, а також щури з експериментальною гіперхолестеринемією та з експериментальною гіперхолестеринемією, коригованою риб’ячим жиром, за період досліду (90 днів) збільшують свою живу масу відповідно в 1,04, 1,24 і 1,08 раза.

Ключові слова: ЩУРИ, ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ, ХОЛЕСТЕРОЛ, РИБ’ЯЧИЙ ЖИР, ЗАГАЛЬНІ ЛІПІДИ, ПЛАЗМА КРОВІ, ПЕЧІНКА, СКЕЛЕТНІ М’ЯЗИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search