МОЛЕКУЛЯРНІ ІЗОФОРМИ ТА АКТИВНІСТЬ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ У СУБСТРУКТУРАХ КЛІТИНИ ЗА ДІЇ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ

Л. Г. Калачнюк, І. М. Басараб, Д. О. Мельничук, С. Д. Мельничук, М. С. Калачнюк, О. В. Кошман, Г. І. Калачнюк

Показано різниці у спектрі молекулярних ізоформ і активностях лактатдегідрогенази (ЛДГ) цитозоль-мікросомальної і мітохондріальної фракцій гепатоцитів. Хоча ензим локалізується в цитоплазмі, сімейство його ізоформ змінює свої фізико-хімічні властивості, будову і каталітичну активність у зв’язку з наближенням до окремих субструктур клітини і передусім до мембран мітохондрій. За аліментарної діареї неонатальних телят у цитозоль-мікросомальній і мітохондріальній фракціях гепатоцитів вірогідно зростає активність ЛДГ переважно за рахунок збільшення молярного відсотку ізозиму ЛДГ5. Застосування ліпосомальної форми біологічно активної добавки, що містить ессенціальні фосфоліпіди молока (БАД LP FLP-MD) у поєднанні із традиційним лікуванням (ТЛ) вірогідно наближає до рівня контролю спектр множинних молекулярних ізоформ ЛДГу субклітинних структурах та ензимну активність.

Ключові слова: МОЛЕКУЛЯРНІ ІЗОФОРМИ ТА АКТИВНІСТЬ ЛДГ, СУБКЛІТИННІ ФРАКЦІЇ, ГЕПАТОЦИТИ, ТЕЛЯТА, ДІАРЕЯ, ЛІПОСОМИ МОЛОКА.

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search