ВПЛИВ ДЕФІЦИТНОЇ ЗА РАЦІОНОМ МІДІ НА ДИНАМІКУ УТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРОКСИДАЦІЇ У МОЛОДНЯКУ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ

Д. Ф. Милостива

У статті наведені дані про вплив дефіцитного за раціоном мікроелемента міді на динаміку утворення продуктів пероксидації – дієнових кон’югатів та малонового діальдегіду у молодняку великої рогатої худоби української м’ясної породи в різні періоди онтогенезу. Відмічено зростаючу динаміку утворення продуктів пероксидації у молодняку починаючи з 4 місяця життя. Встановлено, що додавання до раціону дефіцитного мікроелемента призвело до зниження утворення продуктів перекисного окиснення ліпідів.

Ключові слова: ПРОДУКТИ ПЕРОКСИДАЦІЇ, МІКРОЕЛЕМЕНТ, РАЦІОН, МІДЬ, ОНТОГЕНЕЗ, МОЛОДНЯК, ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА, ДІЄНОВІ КОН’ЮГАТИ, МАЛОНОВИЙ ДІАЛЬДЕГІД, АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search