БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ МЕТАБОЛІЗМУ

СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ЦУЦЕНЯТ

Д. В. Морозенко, О. П. Тимошенко, Л. П Рябкова, Л. В. Гроздєва

У статті розглянуто питання визначення біохімічних показників метаболізму сполучної тканини у здорових цуценят різних порід віком від 3,5 до 5 місяців. Було з’ясовано, що у цуценят вміст глікопротеїнів у сироватці крові становить 0,647 ± 0,015 г/л і не відрізняється від дорослих собак, хондроїтинсульфатів – 0,116 ± 0,005 г/л, що на 72,4 % нижче, ніж у дорослих собак. Вміст загальних глікозаміногліканів (ГАГ) у сироватці крові цуценят складає 16,74 ± 0,29 ум. од., з них І фракція – 8,37 ± 0,16; ІІ фракція – 6,30 ± 0,15; ІІІ фракція – 2,07 ± 0,13 ум. од. При цьому концентрація загальних ГАГ у сироватці крові цуценят на 21,3 % нижче, ніж у дорослих собак, за рахунок І фракції ГАГ – хондроїтин-6-сульфату. Ці відмінності у вмісті хондроїтинсульфатів і фракційному складі ГАГ між цуценятами і дорослими собаками можна пояснити віковими особливостями метаболізму сполучної тканини у тварин. Вищерозглянуті біохімічні маркери можна застосовувати для оцінки стану здоров’я цуценят під час діагностичного обстеження з метою виявлення порушень метаболізму сполучної тканини за різних захворювань.

Ключові слова: сполучна тканина, цуценята, глікопротеїни, хондроїтинсульфати, глікозаміноглікани, діагностика

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search