ГЛУТАТІОНОВА СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ВМІСТ ПРОДУКТІВ ПОЛ У КРОВІ СВИНОМАТОК ТА ЇХ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ВІТАМІНІВ А, D3, Е

Н. З. Огородник

У статті представлено дані щодо вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів і активності глутатіонпероксидази у крові поросних свиноматок та народжених від них поросят за умов введення їм препаратів «Тривіт» та «Ліповіт». Встановлено, що дворазове введення свиноматкам у останній місяць поросності вітамінів А, D3, Е у складі вказаних препаратів призводить до зниження вмісту гідроперекисів ліпідів та ТБК-активних продуктів у крові свиноматок та поросят. При цьому встановлено вищу глутатіонпероксидазну активність у крові свиноматок, яким вводили вітаміни А, D3, Е у формі ліпосомальної емульсії (препарат «Ліповіт»), порівняно до тварин контрольної групи.

Ключові слова: ЖИРОРОЗЧИННІ ВІТАМІНИ, ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ, СВИНОМАТКИ, ПОРОСЯТА, ЛІПОСОМАЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search