СЕЗОННІ ЗМІНИ ПЕРОКСИДНИХ ПРОЦЕСІВ І АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ЗЯБРАХ ПРІСНОВОДНИХ РИБ

Н. П. Олексюк

Наведені дані про вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) – дієнових кон’югатів, гідропероксидів ліпідів, ТБК-активних продуктів та активність антиоксидантних ферментів – супероксиддисмутази (СОД), глутатіонпероксидази (ГП) та каталази у зябрах прісноводних риб різних видів (білого товстолобика, білого амура і коропа) у різні пори року. Встановлено, що інтенсивність процесів ПОЛ і активність системи антиоксидантного захисту у зябрах риб значною мірою залежить від сезону та виду риб. Зокрема, вміст продуктів ПОЛ у зябрах досліджуваних видів риб на початку весняного періоду значно більший порівняно до їх вмісту на початку літнього й осіннього періодів. Активність супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази у зябрах досліджуваних видів риб на початку весняного періоду значно нижча, ніж на початку літнього й осіннього періодів, тоді як сезонні зміни активності каталази протилежні за напрямком.

Ключові слова: ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ, АНТИОКСИДАНТНІ ФЕРМЕНТИ, КОРОП, БІЛИЙ ТОВСТОЛОБИК, БІЛИЙ АМУР, ЗЯБРА, СЕЗОН.

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search