ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИРОВАТКОВОГО АЛЬБУМІНУ У ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТВАРИННОГО СВІТУ

Г. В. Пехіменко, Т. М. Кучмеровська

Проведено порівняльний аналіз фізико-хімічних характеристик сироваткових альбумінів деяких представників класів плазунів: середньоазіатська черепаха (Testudo horsfieldi), полоз жовточеревий (жовтобрюх) (Coluber jugularis), вуж водяний (Natrix tessellata) і вуж звичайний (Natrix natrix) і птахів: (гусак домашній (Anser Anser), курка домашня (Gallus domesticus), качка домашня (Anas platyrhyncha) та сизий голуб (Columba livia). Виявлено, що не дивлячись на близькість структурної організації досліджуваних сироваткових альбумінів, вони відрізняються за молекулярною масою, поверхневим зарядом молекули, коефіцієнтом електрофоретичної рухливості та вмістом протеїну в кров’яному руслі, при цьому ці показники всередині класів є стабільними, однак, вищі у представників класу птахів у порівнянні з класом плазунів.

Ключові слова: СИРОВАТКОВИЙ АЛЬБУМІН, ПРЕДСТАВНИКИ КЛАСІВ ПЛАЗУНІВ ТА ПТАХІВ, МОЛЕКУЛЯРНА МАСА, КОЕФІЦІЄНТ ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНОЇ РУХЛИВОСТІ, ВМІСТ ПРОТЕЇНІВ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search