ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТКАНИНИ МАТКИ ЗА РІЗНОГО СКЛАДУ

ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЯЄЧНИКА

А. З. Пилипець, Ю. В. Мартин, Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, М. М. Акимишин

У статті наведені результати досліджень вмісту ліпідів у тканині матки корів за різного фізіологічного стану яєчника. Встановлено, що для тканини матки характерний вміст фосфоліпідів – 14,3–31,9 %, холестеролу – 18,4–27,9 %, моно- і диацилгліцеролів – 15,6–23,2 %, неетерифікованих вільних жирних кислот (НЕЖК)– 7,7–13,0 %, триацилгліцеролів – 4,34–12,6 %, ефірів холестеролу – 7,9–22,6 %. Виявлено прямолінійну кореляцію між вмістом фосфоліпідів, обернену – з вмістом диацилгліцеролів та криволінійну – з вмістом триацилгліцеролів, НЕЖК, холестеролу і його етерифікованої форми у тканині матки та зміною фізіологічного стану яєчників корів: «фолікулярний ріст» ® «раннє жовте тіло» ® «пізнє жовте тіло».

Ключові слова: ЛІПІДИ, ФОСФОЛІПІДИ, ХОЛЕСТЕРОЛ, МОНО- І ДИАЦИЛГЛІЦЕРОЛИ, ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛИ, НЕЖК, ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ЯЄЧНИКА, МАТКА

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search