ВПЛИВ L-ГЛУТАМІНОВОЇ КИСЛОТИНА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЩУРІВ

Н. О. Салига

Наведено дані про вплив пероорального введення щурам 60 і 150 мг/добу глутамінової кислоти на деякі імунологічні показники крові щурів та активність аланін- та аспартатамінотрансфераз. Як показують результати досліджень, застосування глутамінової кислоти сприяє зростанню фагоцитарної активності нейтрофілів у тварин, що отримували 60 мг/добу глутамінової кислоти та достовірному зростанню активності аланінамінотрансферази і загального білка в обох дослідних групах. Пероральне введення глутамінової кислоти сприятливо впливає на багато органів і систем, що може значно знизити ступінь гіперкатаболізму, відновити показники білкового обміну при стресах.

Ключові слова: ГЛУТАМІНОВА КИСЛОТА, ЛЕЙКОЦИТИ, СТРЕС, ФАГОЦИТАРНА АКТИВНІСТЬ, АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА (АЛАТ), АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА (АСАТ)

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search