КОРИГУВАННЯ ЛІПІДНОГО СКЛАДУ ВНУТРІШНЬОЇ МЕМБРАНИ МІТОХОНДРІЙ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ ТОНКОЇ КИШКИ ТА ПЕЧІНКИ ЗА ДІЇ КАДМІЮ НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ

В. А. Томчук, В. А. Грищенко, С. В. Хижняк

Показано ефективність використання ліпосомальної форми біологічно активної добавки FLP-MD на основі фосфоліпідів молока для відновлення ліпідного та фосфоліпідного складу внутрішньої мембрани мітохондрій ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки та гепатоцитів в умовах дії Кадмію у дозі 1,0 мг⁄кг маси тіла на організм щурів. Такий ефект дії ліпосомальної форми БАД FLP-MD на досліджувані показники, ймовірно, зумовлений стабілізацією мембранних структур за рахунок подібності ліпідного складу біодобавки з мембранними структурами ссавців та захисту від пероксидного окиснення фосфоліпідів клітинних мембран зважаючи на встановлений нами раніше антиоксидантний ефект дії її компонентів за впливу на організм Кадмію.

Ключові слова: ЛІПІДИ, КАДМІЙ, ВНУТРІШНЯ МЕМБРАНА МІТОХОНДРІЇ, ЕНТЕРОЦИТИ, ГЕПАТОЦИТИ, ФОСФОЛІПІДИ МОЛОКА, ЛІПОСОМИ, ЩУРИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search