ВПЛИВ СЕЛЕНУ І ВІТАМІНУ Е НА БІОГІДРОГЕНІЗАЦІЮ НЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У РУБЦІ ВІДГОДІВЕЛЬНОЇ ВРХ

Ю. П. Білаш, О. В. Голубець, О. Й. Цісарик, І. В. Вудмаска

Досліджували вплив додавання до раціону відгодівельних бугайців селену та вітаміну Е у рекомендованих нормами (0,3 і 100 мг/кг сухої речовини корму) та підвищених (0,5 і 300 мг/кг сухої речовини корму) кількостях на жирнокислотний склад ліпідів вмісту рубця з урахуванням ізомеризації поліненасичених жирних кислот.

Встановлено, що рекомендована нормами доза селену та вітаміну Е не впливає на співвідношення жирних кислот у рубці. Введення до складу раціону підвищеної дози вказаних сполук посилює біогідрогенізаційні процеси, що виявляється зменшенням у складі жирних кислот частки олеїнової і лінолевої кислот та збільшенні частки стеаринової кислоти. Серед ненасичених ізомерів виявлено збільшення частки біологічно активних транс11-18:1 і цис9,транс11-18:2 і та зменшення частки транс10-18:1 і транс10,цис12-18:2 кислот. Збільшилася також частка жирних кислот транс13-18:1, транс14-18:1, транс13-18:1 і цис15-18:1, які є продуктами біогідрогенізації ліноленової кислоти.

Ключові слова: ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА, ВМІСТ РУБЦЯ, СЕЛЕН, ВІТАМІН Е, ЖИРНІ КИСЛОТИ, ЦИС-, ТРАНС-ІЗОМЕРИ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search