ВПЛИВ СЕЛЕН-МЕТІОНІНУ НА БІОХІМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПЛАЗМИ КРОВІ КОРІВ ЗА РІЗНОГО ВМІСТУ ЖИРУ В РАЦІОНІ

Н. В. Голова, А. П. Дідович , І. В. Вудмаска

Досліджували вплив заміни у раціоні корів частини зернових концентратів повножировою ріпаковою дертю та додавання селен-метіоніну на антиоксидантний стан та біохімічні показники плазми крові. У плазмі крові корів, які отримували ріпакову дерть, виявлено більшу концентрацію фосфоліпідів, триацилгліцеролів та ефірів холестеролу. Додавання до їх раціону селен-метіоніну підвищувало концентрації вказаних класів ліпідів. За додавання селен-метіоніну до раціону корів з нижчим вмістом жиру збільшувалась лише концентрація ефірів холестеролу. Селен-метіонін, доданий до раціону корів з ріпаковою дертю, збільшував кількість загального білка і зменшував кількість сечовини у плазмі крові. Додавання ріпакової дерті посилювало процеси пероксидного окиснення. Антиоксидантна дія селен-метіоніну більш виражена за раціону з більшим вмістом жиру.

Ключові слова: КОРОВИ, СЕЛЕН, ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ.

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search