ФУНКЦІОНАЛЬНІ І ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЙНИХ КОРІВ ТА БУГАЙЦІВ НА ВІДГОДІВЛІ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ СІНАЖУ ІЗ ГАЛЕГИ СХІДНОЇ (GALEGA ORIENTALIS LA)

Л. М. Дармограй

Вивчено продуктивну дію різної кількості сінажу із галеги східної (Galega orientalis) на молочну продуктивність корів та інтенсивність росту молодняка худоби на відгодівлі. З’ясовано, що найвищі добові надої молока були у корів, у раціоні яких силос кукурудзяний замінили сінажем із галеги східної. Досліджено вплив різної кількості сінажу з даної культури на морфо-біохімічні показники крові дійних корів. Виявлено прямий вплив досліджуваного сінажу на гематологічні показники піддослідних тварин. Встановлено вищу інтенсивність росту бугайців української червоно-рябої молочної породи на відгодівлі в раціоні яким силос кукурудзяний згодовували разом із сінажем із галеги східної (1:1 за поживністю).

Ключові слова: ГАЛЕГА СХІДНА, СІНАЖ, РАЦІОН, КОРОВИ, МОЛОДНЯК НА ВІДГОДІВЛІ, МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ, ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ

скачати повний текст статті в форматі PDF

Search